Zákaznícka zóna - Call centrum

Call centrum

 

 

Sme tu pre Vás v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 17.00 hod.


Realizujte svoje požiadavky telefonicky. Naše call centrum je Vám k dispozícii.
Svoje požiadavky môžete realizovať aj cez E-služby vodárne (napr. elektronicky vytvoriť objednávku na vývoz obsahu žumpy).

 

 

Call centrá

Zákaznícka linka Telefón
Bardejov 054/7864 777
Humenné 057/7870 777
Košice 055/7984 777
Michalovce 056/6810 777
Prešov 051/7572 777
Rožňava, Revúca 058/4824 777
Svidník 054/7865 777
Trebišov 056/6712 777
Vranov nad Topľou 057/4871 777

 

Prostredníctvom call centra môžete:

- nahlásiť stav počítadla vodomera
- nahlásiť poruchu
- podať reklamáciu a sťažnosť
- objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíznu)
- objednať vytýčenie smeru a výšky podzemného potrubia
- realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou
- požiadať o zmenu spôsobu platby (okrem spôsobu úhrady prostredníctvom bankového inkasa)
 
- požiadať o zmenu výšky platieb za opakované dodávky
- nahlásiť zmenu adresy bydliska, resp. sídla spoločnosti
- nahlásiť zmenu priezviska, resp. názvu spoločnosti
- nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- nahlásiť, resp. zmeniť meno a priezvisko osoby (nie obchodného partnera), ktorej má byť doručovaná korešpondencia (napr. faktúry,... atď.)
- objednať sa na presný dátum a čas do zákazníckeho centra
- nahlásiť zmenu adresy odberného miesta (domácnosti)
- požiadať o poskytnutie splátkového kalendára resp. o odklad splatnosti faktúr
- nahlásiť zmenu kontaktných údajov (telefónne číslo, emailová adresa)

- podať objednávku na mimoriadny odpočet
- aktivácia služby elektronické zasielanie dokumentov

 

Poskytneme Vám informácie o:

•    Vašej faktúre a platbách
•    stave Vašich pohľadávok
•    stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
•    stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnúalebo kanalizačnú prípojku
•    projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
•    obchodných podmienkach
•    dokladoch potrebných na vybavenie Vašich požiadaviek
•    našich produktoch, službách a cenách
•    E - službách vodárne a elektronickom zasielaní dokumentov