Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Kreatívny Vodníček 2020

Vzhľadom k aktuálnej situácií sme podmienky súťaže upravili dňa 20.3.2020.


Súťaž je určená deťom – žiakom ZŠ vo východoslovenskom regióne, teda v regióne pôsobnosti VVS, a.s..

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
• Kategória literárna: úlohou žiakov je napísať nejakú poviedku, prípadne rozprávku o význame vody v živote každého človeka, o tom, ako plasty znečisťujú životné prostredie, o  potrebe ochrany vodných zdrojov

• Kategória výtvarná: úlohou žiakov je vymyslieť úderný slogan a výtvarne spracovať reklamný billboardový plagát ako súčasť kampane na boj proti plastom a plastovým fľašiam.

Podmienky súťaže:
Kategória literárna:
rozsah literárnej práce musí byť minimálne jedna strana A4, minimálne 500 slov.
Kategória výtvarná: Reklamný plagát – vizuál – je potrebné poslať ako fotografiu, vo formáte jpg.

Klikni si na fb/vodovodna.
Nájdi si podujatie „Kreatívny Vodníček 2020“ a pošli sem svoj súťažný príspevok.

Termín súťaže: príspevky posielaj na fb/vodovodna od 22. 3. do 9. 4. 2020
Vyhodnotenie: Súťažné príspevky v oboch kategóriách bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov VVS, a. s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s. r. o..

Ocenených bude 6 súťažných prác.
www.vodarne.eu, facebook.com/vodovodna, instagram.com/pravávodovodná

Ceny: 3x značkový nedobytný batoh
           3x špičkové stereo slúchadlá