Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Call centrum

Šetrite svoj čas a náklady!

Realizujte svoje požiadavky telefonicky!

Naše call centrum je Vám k dispozícii.

sme tu pre Vás v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Zákaznícke centrá Tel. č. na Call centrum
Bardejov 054/7864 777
Humenné 057/7870 777
Snina 057/7870 777
Košice 055/7984 777
Michalovce 056/6810 777
Prešov 051/7572 777
Rožňava 058/4824 777
Revúca 058/4824 777
Svidník 054/7865 777
Trebišov 056/6712 777
Vranov nad Topľou 057/4871 777

 

Prostredníctvom call centra môžete:

- nahlásiť stav počítadla vodomera
- nahlásiť poruchu
- podať reklamáciu a sťažnosť
- objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíznu)
- objednať vytýčenie smeru a výšky podzemného potrubia
- realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou
- požiadať o zmenu spôsobu platby (okrem spôsobov úhrad prostredníctvom bankového inkasa a bankového prevodu)
- požiadať o spôsob platby formou mesačných preddavkových platieb
- požiadať o zmenu výšky mesačných preddavkových platieb
- nahlásiť zmenu adresy bydliska, resp. sídla spoločnosti
- nahlásiť zmenu priezviska, resp. názvu spoločnosti
- nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- nahlásiť, resp. zmeniť meno a priezvisko osoby (nie obchodného partnera), ktorej má byť doručovaná korešpondencia (napr. faktúry,... atď.)
- rezervovať si termín stretnutia na zákazníckom centre

Poskytneme Vám informácie o:

- Vašej faktúre a platbách
- stave Vašich pohľadávok
- stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú a kanalizačnú prípojku
- projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- obchodných podmienkach
- dokladoch potrebných k vybaveniu Vašich požiadaviek
- našich produktoch, službách a cenách