Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Zákaznícke centrá

 

Vážení zákazníci,

vzhľadom na prijaté epidemiologické usmernenia hlavného hygienika SR Vám oznamujeme,
že zákaznícke centrá budú uzavreté do odvolania.

VVS, a.s. si naďalej bude plniť svoje zákonné povinnosti smerom ku svojim obchodným partnerom,
len obmedzuje kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru.

Všetky ostatné náležitosti budeme vybavovať písomne, telefonicky na call centrum a elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na: zakaznik@vodarne.eu.

Za pochopenie ďakujeme.
VVS, a.s.