Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Zákaznícke centrá

Zákaznícke centrá: Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Prešov, Revúca, Rožňava, Trebišov, Snina, Svidník, Vranov nad Topľou budú z technických príčin zatvorené 18.11. a 19.11.

V tomto termíne VVS, a.s. nebude prijímať platby na Zákazníckych centrách.

Môžete ich uhrádzať len bankovým prevodom na bankové účty spoločnosti, prípadne poštovou poukážkou.
Čísla účtov sú dostupné na https://www.vodarne.eu/index.php?id=bankove-spojenia-vvs-as
Ďalšie informácie nájdete tu: https://www.vodarne.eu/index.php?id=potrebujete-navstivi-zakaznicke-centrum-vvs-as-prosim-spravte-to-im-skor

Ďakujeme za Vaše porozumenie. Za prípadné vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme a budeme ich spoločne s Vami riešiť.

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je moderná, zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá má záujem permanentne dvíhať úroveň poskytovaných služieb. Jej cieľom je vyjsť kvalitnými službami v ústrety zákazníkom. V súlade s touto ambíciou VVS, a.s. pristúpila k vytvoreniu zákazníckych centier v jednotlivých závodoch spoločnosti, ktoré sú prístupné zákazníkom a ochotne poskytnú všetky dôležité informácie vrátane poradenského servisu.
 

 

 

Sme tu pre vás:

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Košice 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 8:00 - 16:00 7:00 - 12:00
Bardejov 8:00 - 12:00
12:30 - 16:00
8:00 - 12:00
12:30 - 16:00
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
8:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Prešov
Humenné
Michalovce
Trebišov
Rožňava
Svidník
Vranov nad Topľou
Revúca 8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Snina

 

Zákaznícke centrá Tel. č. na Call centrum Adresa
Bardejov 054/7864 777 Duklianska 3, 085 64 Bardejov
Humenné 057/7870 777 Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
Snina 057/7870 777 Hviezdoslavova 2, 069 01 Snina
Košice 055/7952 777
055/7984 777
Vysokoškolská 1, 042 48 Košice
Michalovce 056/6810 777 P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
Prešov 051/7572 777 Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Rožňava 058/4824 777 Štítnická 19, 048 01 Rožňava
Revúca 058/4824 777 Reussova 718/5, 050 01 Revúca
Svidník 054/7865 777 Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník
Trebišov 056/6712 777 Komenského 1872, 075 01 Trebišov
Vranov nad Topľou 057/4871 777 Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
Kontaktná e-mailová adresa: zakaznik@vodarne.eu