Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Žiadosti (formuláre na stiahnutie)

Žiadosť o pripojenie - voda

Žiadosť o pripojenie - kanál

Zmena odberateľa (prehlásenie odberného miesta)

Zmena zmluvných podmienok >

    • Zmena priezviska

    • Zmena obchodného mena

    • Zmena údajov pre výpočet spotreby smernými číslami

    • Zmena údajov pre výpočet odvádzanej vody z povrchového odtoku

Zmena platobných podmienok >

    • Zmena spôsobu platobného styku

    • Zmena korešpondenčnej adresy

    • Zmena mesačných preddavkov

Žiadosť o odstránenie pripojenia (ukončenie)

Žiadosť o prerušenie dodávky vody

Žiadosť o obnovenie dodávky vody

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

• Zakreslenie smeru a výšky podzemného potrubia

Vývoz odpadových vôd v rámci projektu „Čisté obce“

Vývoz odpadových vôd (okrem projektu Čisté obce)

Dovoz vody cisternou

Rozbor pitnej a odpadovej vody

Predaj plastovej šachty

Hlásenie poruchy

Zemné a výkopové práce

Iné služby (napr. vytýčenie smeru a výšky podzemného potrubia,...)

Reklamácie

Sťažnosti

Žiadosť o poskytnutie splátkového kalendára

Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania