Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. udeľuje GENERÁLNY PARDON

VVS, a.s. udeľuje GENERÁLNY PARDON

Publikované 19.03.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje generálny pardon pre producentov vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok – zrážková voda ), ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu jednotného systému a tieto vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie bez platnej zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku. Generálny pardon sa nevzťahuje na neoprávnené vypúšťanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie deleného systému, kde nie je možné vypúšťať zrážkovú vodu.

Generálny pardon je možné uplatniť v období od 22.3.2024 do 30.4.2024 vrátane. Znamená to, že ak sa fyzické, alebo právnické osoby v uvedenom termíne prihlásia v zákazníckych centrách Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a zlegalizujú pripojenie na verejnú kanalizáciu jednotného systému, nebude im spätne účtovaná škoda, ktorá doteraz spoločnosti vznikla neoprávneným pripojením a následným vypúšťaním zrážkových vôd bez platnej uzatvorenej zmluvy. S takýmito producentmi uzatvoríme zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia. Od 1.5.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. začne kontrolovať neoprávnene pripojenie na verejnú kanalizáciu jednotného systému, ako aj spôsob likvidácie vôd z povrchového odtoku z jednotlivých nehnuteľností prostredníctvom satelitných systémov. Producenta, ktorý sa do spomínaného termínu ukončenia generálneho pardonu neprihlási sám, posúdime ako neoprávneného producenta so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Generálny pardon sa vzťahuje aj na odberné miesta, pri ktorých má producent platnú zmluvu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, ale plocha, ktorá je predmetom zmluvy, nezodpovedá reálnym plochám, z ktorých sú zrážkové vody odvádzané do verejnej kanalizácie jednotného systému.

Po prešetrení neoprávneného odvádzania vôd z povrchového odtoku bude spoločnosť od producenta požadovať zaplatenie škody vo výške odvádzania a čistenia týchto vôd verejnou kanalizáciou jednotného systému najmenej za dva roky spätne od dátumu zistenia neoprávneného pripojenia, ďalej úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného pripojenia, prípadne i zmluvnú pokutu v zmysle platných obchodných podmienok.

Veríme, že s cieľom vyhnúť sa zvýšeným poplatkom a pokutám, využijete možnosť legalizácie pripojenia uzatvorením zmluvného vzťahu. Naše zákaznícke centrá sú Vám k dispozícii.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023