Mediálne centrum - Aktuality - Skvalitňovanie služieb je pre nás nikdy nekončiaci proces

Skvalitňovanie služieb je pre nás nikdy nekončiaci proces

Publikované 25.03.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. okrem svojej hlavnej činnosti kladie veľký dôraz na svojich zákazníkov. Do jej portfólia preto patrí i široké spektrum ďalších služieb pre verejnosť, ktoré prispievajú k neustálemu zlepšovaniu komunikačného prepojenia.  

Jedným z najdôležitejších cieľov Útvaru metodiky zákazníckych centier (ÚMZC) je skvalitňovanie poskytovaných služieb, čoho výsledkom sú aj nové projekty. „V minulom roku bolo do prevádzky uvedené biometrické podpisovanie na zákazníckom centre v Košiciach a Prešove. Po tomto úspešnom pilotnom spustení sa k poskytovaniu novej služby následne pridali aj ostatné zákaznícke centrá. Zavedenie biometrického podpisu okrem ekologických úspor znamená aj skrátenie procesu spracovania zmluvy. Takto podpísaná zmluva alebo žiadosť sa okamžite odosiela elektronicky do e-mailovej schránky zákazníka,“ vysvetľuje PhDr. Michaella Karaffová, vedúca útvaru metodiky Zákazníckych centier.

Počas roka 2023 bol Abrem monitoring rozšírený o údaje zo živnostenského registra (ako je napr. ukončenie živnostenského podnikania, prerušenie), ktoré nadväzujú na zmluvných odberateľov VVS, a.s., ktorá tak má právo ukončiť odber v prípadne neplatnej zmluvy. Prax ukázala, že odberateľ na to zabúda a údaje získané z monitoringu slúžia na selektovanie odberateľov, ktorí ukončili podnikateľskú činnosť. Tí sú následne vyzvaný k prepisu odberateľa na odberných miestach, čím sa predchádza vzniku chybných daňových dokladov a zrušeniu vodovodných a kanalizačných prípojok. Na zákazníckom portáli pribudli koncom minulého roka aj nové služby, a to objednávka „Dovoz vody cisternou“ a objednávka „Laboratórne analýzy vody.“

 

Útvar metodiky zákazníckych centier VVS, a.s. v inováciách pokračuje aj v tomto roku

„Na našej internetovej stránke www.vodarne.eu, v časti, kde sú žiadosti a formuláre na stiahnutie (Žiadosti a formuláre na stiahnutie | vodarne.eu), došlo od marca tohto roka k úprave všetkých PDF tlačív, ktoré spravuje ÚMZC. Všetky PDF žiadosti a formuláre boli prerobené na editovateľné tlačivá – zákazník ich teda môže editovať (vyplniť online). Ďalší postup ostáva nezmenený, tlačivo je potrebné uložiť, vytlačiť, podpísať a doručiť slovenskou poštou alebo zaslať na náš email zakaznik@vodarne.eu. V tomto roku je ďalej v pláne prepojenie zákazníckeho portálu s úložiskom zmlúv a dodatkov, a tak si zákazník bude môcť zmluvy a dodatky stiahnuť aj zo zákazníckeho portálu po prihlásení sa do svojho účtu.V rozširovaní služieb na zákazníckom portáli budeme pokračovať aj naďalej. Mimo redizajnu prostredia, kde sa opäť budeme snažiť priblížiť zákazníkovi, sa zákazníci môžu tešiť aj na platbu platobnou kartou priamo na portáli,“ hovorí o úplnej novinke PhDr. Michaella Karaffová, vedúca útvaru metodiky Zákazníckych centier.

Dlhodobým cieľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je poskytnúť svojim zákazníkom možnosť preniesť do online sveta prakticky takmer kompletné portfólio komunikácie medzi zákazníkom a VVS, a.s..

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023