Mediálne centrum - Aktuality - Konferencia Kvalita vody otvorila zaujímavé témy

Konferencia Kvalita vody otvorila zaujímavé témy

Publikované 28.03.2024

Pitná voda z vodovodu ako najzdravší nápoj, ktorý absenciou farbív a sladív a vyváženým pomerom minerálnych látok nezaťažuje ľudský organizmus, ale i predchádzanie právom obávanej legionárskej choroby či umelá inteligencia vo vodárenstve.

Aj to boli témy tohtoročného už 15. ročníka konferencie Kvalita vody vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,  ktorú vodári pravidelne usporadúvajú pri príležitosti Svetového dňa vody. Pod šírenie legionárskej choroby sa podpisuje o.i. aj fakt, že teplá voda u spotrebiteľa nemá vždy na kohútiku požadovaných minimálne 50 - 55 stupňov C v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.. Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva však nateraz nemajú žiaden legislatívny nástroj na to, aby mohli v bytoch kontrolovať teplotu teplej vody a chrániť tak obyvateľstvo pred infekciou spôsobenou legionelou.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že umelá inteligencia sa nevyhne ani vodárom. Dokáže napríklad predikovať riziká prevádzky objektov čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd aj rozvodných sietí a navrhnúť optimálnu prevádzku z hľadiska dodržania kvality vody, optimalizácie nákladov, včasné alarmové hlásenia, kontrolu procesov a zvýšenie spoľahlivosti prevádzky.

Pracovníci VVS, a.s. informovali aj o výsledkoch bezplatných analýz vody z individuálnych domových studní, ktoré rok čo rok organizujú k Svetovému dňu vody. Až tretina odobratých vzoriek nevyhovuje v ukazovateli dusičnany! Najhoršia situácia je v okresoch Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou a Košice-okolie. Zarážajúce je to, že napríklad v obci Čaňa, kde napriek nevyhovujúcej kvalite pitnej vody z individuálnych studní v ukazovateli dusičnany s nameranými hodnotami aj v rozsahu 200 - 500 mg/l a je tam vybudovaný verejný vodovod, je napojenosť len 7,5 percenta! Vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS, a.s. Ing. Nataša Riganová uviedla, že v okrese Trebišov, kde bola nameraná koncentrácia dusičnanov viac ako 200 mg na liter vody, jeden pán spomínal, že jeho 5-ročná dcérka má bolesti bruška. "Opýtala som sa, či nemajú verejný vodovod. Bolo povedané, že áno, ale že voda z vodovodu je drahá," povedala Ing. Nataša Riganová.

 

Galéria

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023