Mediálne centrum - Aktuality

Aktuálne dianie

Novinky z prostredia VVS, dôležité informácie ale aj zaujímavosti

 

Oslava, nadšenie a zdravý životný štýl

Jedno z najvýznamnejších športových podujatí na Slovensku sa koná každoročne v Košiciach. Ide o mimoriadne prestížny projekt, je to najstarší maratón v Európe a celkovo tretí najstarší na svete....

Publikované 27.09.2023

Mená najlepších sú už známe, obdiv si ale zaslúžia všetci

Už 16. rokov zisťujeme, z akého závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sú tí najzručnejší vodárenskí pracovníci. Medzi vodármi obľúbenú Medzizávodnú súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov ...

Publikované 06.09.2023

VVS, a.s. pomáha deťom svojich zamestnancov

Koncom roka 2022 predstavitelia Neinvestičného fondu VODÁRNE Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Neziskovej organizácie Daniela J. Kratkeho – Pomôž deťom podpísali Memorandum o vzájomnej...

Publikované 18.09.2023

Spoznajte zodpovednú prácu vodárov

O tom, že je voda naším najväčším bohatstvom niet pochýb. Aby sme zistili, ktorí montéri sú z deviatich závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s....

Publikované 04.09.2023

Doprajme nášmu srdcu pohyb a kvalitnú vodu z vodovodu

Zdravý životný štýl je pre človeka veľmi prospešný. Nielen kvôli dobrému pocitu, ale aj istote, že pohybom a dostatočným príjmom čistej vody z vodovodu podporujeme naše zdravie. Niet na to, mať každý ...

Publikované 08.08.2023

DODÁVKA PITNEJ VODY NIE JE OHROZENÁ

Dodávka vody na Východnom Slovensku v žiadnom prípade nie je ohrozená, privatizáciu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. neumožňuje zákon. Mediálne vyhlásenia predsedu Najvyššieho kontrolné...

Publikované 27.07.2023

Obleč si Vodovodnú s dizajnovými fľašami

Každý rok sa počas letných prázdnin stretávame s tým, že ľudia nedodržiavajú pitný režim. Je viac než jasné, že hodnotu vody viacerí z nás doslova ignorujú....

Publikované 19.07.2023

Zákony a pravidlá musia platiť pre všetkých

Pravdepodobne nenájdeme vodárenskú spoločnosť, ktorej by nerobili vrásky na čele čierni odberatelia pitnej vody, rovnako ako producenti, odvádzajúci na čierno odpadové vody do kanalizácie....

Publikované 31.07.2023

Akcionári sa zaujímajú o nové možnosti

V Košiciach sa dnes konalo ďalšie zo série desiatich stretnutí s akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s....

Publikované 14.06.2023

Otázky, ktoré si vyžadujú odpovede aj záruky

Po včerajšom premiérovom stretnutí s akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Rožňave, dnes dopoludnia pokračovala 10 dňová informačná kampaň v Prešove....

Publikované 08.06.2023

Systematická práca prináša výsledky

Dlhodobou ambíciou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je neustále zlepšovať kvalitu života obyvateľstva v regióne svojej pôsobnosti....

Publikované 31.05.2023

VVS, a.s.: „20 rokov sme tu pre Vás“

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.) je najväčšou spoločnosťou v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvádzania odpadových vôd a ich následného čistenia v Slovenskej republike....

Publikované 18.05.2023

VVS, a.s. oslavuje narodeniny

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku pripravila niekoľko zaujímavých aktivít pre verejnosť....

Publikované 18.05.2023

Modrá je dobrá, fungujúca a spoľahlivá

Stále si pripomíname, že voda nie je samozrejmosťou. Jej hodnotu si musíme vážiť a obzvlášť by sme mali vďačiť tým, ktorí nám ju prinášajú....

Publikované 03.05.2023

Aj pracovníci VVS, a.s. chcú chrániť životné prostredie

Zaujímavá súťaž, prebiehajúca v uplynulých dvoch mesiacoch, bola určená pre pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorí ešte doposiaľ nevyužívali zákaznícky portál E-služby vodá...

Publikované 02.05.2023

Pre životné prostredie je každý deň dôležitý

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, dlhodobo podriaďuje svoju činnosť ochrane životného prostredia. A nielen počas Dňa Zeme, ktorý sa celosvetovo...

Publikované 26.04.2023

Súťaž pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Súťaž pre materské školy a 1. stupeň základných škôl. Už tí najmenší by mali vedieť, že „vodovodná“ - táto vzácna tekutina – je jednoznačne nenahraditeľná v našom živote, pretože ona sama je život....

Publikované 14.04.2023

20 odtieňov modrej

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu, ktorá zamestnáva viac ako 2000 ľudí....

Publikované 12.04.2023

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Nie raz sa stretávame s otázkou, prečo má hlavné mesto Slovenska lacnejšiu vodu ako Košice....

Publikované 06.04.2023

Predstavujeme Vám závod Svidník

Mesto Svidník je okresným mestom na severovýchode Slovenska a zároveň administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu pod historickou Duklou....

Publikované 20.03.2023

Predstavujeme Vám závod Humenné

Humenné. Oddávna je toto mesto na Laborci centrom Horného Zemplína a turistickým východiskom do Východných Karpát....

Publikované 28.02.2023

Predstavujeme Vám závod Bardejov

Ceste závodu Bardejov predchádzala samotná história mesta spojená s odvetvím vodárenstva, siahajúca až do roku 1423, kedy uhorský panovník Žigmund Luxemburský nariadil, aby mesto doplnilo svoj fortifi...

Publikované 16.02.2023

Predstavujeme Vám závod Košice

Prvý verejný vodovod a kanalizácie boli v Košiciach vybudované pomerne neskoro vzhľadom na veľkosť mesta a jeho význam....

Publikované 15.12.2022

Predstavujeme Vám závod Prešov

Zásobovanie Prešova pitnou vodou siaha až do 18. storočia. V tomto období bol vybudovaný vodárenský objekt, tzv. Wasserkunst, ktorý bol zásobovaný vodou priamo z rieky Torysa....

Publikované 06.12.2022

Predstavujeme Vám Závod Michalovce

Okres Michalovce je zo severnej strany obklopený Vihorlatskými vrchmi a susedí s okresom Humenné, prirodzenú južnú hranicu tvorí rieka Latorica....

Publikované 29.11.2022

Súťaž pre zákazníkov Online služby Vás zohrejú...

Spokojnosť a komfort zákazníkov je u VVS, a.s. na prvom mieste. Aj z tohto dôvodu je ambíciou spoločnosti zmodernizovať klientský servis a zvýšiť pohodlie zákazníkov pri komunikácii so spoločnosťou....

Publikované 28.10.2022

Predstavujeme Vám závod Vranov nad Topľou

Závod Vranov nad Topľou, ktorý je jedným z deviatich závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, vznikol z bývalého strediska Vodovodov a kanalizácií, odštepného závodu Michalovce....

Publikované 28.10.2022

Predstavujeme Vám závod Trebišov

Závod Trebišov vznikol v roku 1966. V čase jeho vzniku mu patrilo len 5 vodovodov s 87 km dĺžkou vodovodnej siete vybudovanej v troch obciach....

Publikované 27.09.2022

Predstavujeme Vám závod Rožňava

Zásobovanie samotného mesta Rožňava pitnou vodou sa riešilo postupne, rozširovalo sa tak, ako sa rozrastalo mesto v 60 a 70 rokoch minulého storočia....

Publikované 27.09.2022

Online služby Vám zachutia

Ambíciou VVS, a.s. je postupne rozširovať portfólio svojich ponúkaných služieb klientom online, prostredníctvom portálu e-služby vodárne, v snahe modernizovať klientský servis a zvyšovať komfort zákaz...

Publikované 01.08.2022

Svetový deň vody 2022

Už viac ako 25 rokov si každoročne 22. marca v rámci Svetového dňa vody pripomíname dôležitosť a význam vody v našich životoch, počnúc rokom 1993....

Publikované 22.03.2022

VVS, a.s. pokračuje s pomocou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. podala pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny....

Publikované 28.02.2022

VVS, a.s. podáva pomocnú ruku

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. medzi prvými ponúkla pomoc utečencom z vojnových oblastí....

Publikované 25.02.2022

VVS, a.s. pripravuje voľbu orgánov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa pripravuje na netradičné valné zhromaždenie....

Publikované 18.02.2022

PITNÁ VODA – zdravá a zároveň výhodná voľba

Rýchlosť a výkonnosť dnešnej doby v sebe prináša nevídanú produktivitu a to nielen v tom, čo sme schopní vyrobiť, ale aj v tom, čo sme schopní sami spotrebovať....

Publikované 17.01.2022

Nepodceňujme správny výber

Pravidelný a dostatočný pitný režim je pre ľudský organizmus nevyhnutný a jeho zanedbávanie neprináša nič pozitívne, práve naopak....

Publikované 24.01.2022

VVS, a.s. má nového ekonomického riaditeľa

Začiatok roka 2022 vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.) priniesol zmenu na pozícii ekonomického riaditeľa, ktorú doposiaľ zastávala Ing. Anita Gašparíková....

Publikované 04.01.2022

Aj vodárenstvo má svoju novodobú históriu

Keď v roku 2003 vznikli transformáciou zo štátnych podnikov vodárenské spoločnosti, začala sa písať novodobá história vodárenstva na Slovensku....

Publikované 16.11.2021

Aj verejná kanalizácia má svoje „starosti“

Niektorí ľudia z nevedomosti či pohodlnosti vhadzujú tuhé alebo vypúšťajú tekuté odpady do kanalizácie bez toho, aby sa zamysleli nad dôsledkami svojho konania....

Publikované 19.10.2021

Pitná voda z vodovodu - zdravie, bezpečnosť a kvalita

Moci korporácii, obchodných reťazcov a miliónov výrobkov nemožno odolať, rovnako ako dramaticky rozrastajúcemu sa svetu reklamy, ktorá razantným spôsobom siaha na slobodu človeka....

Publikované 24.09.2021

Ochráňme naše prírodné bohatstvo

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.) patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu....

Publikované 05.07.2021

Osvieži Ťa vodovodná

S letom prichádzajú aj vysoké teploty a jednoznačne najelementárnejšou súčasťou životosprávy je pitný režim....

Publikované 04.06.2021

Svetový deň vody inak...

Ľudia bez nej neprežijú viac ako tri dni. V časoch, keď ropa hrá svoj prím na burzách celého sveta, voda je stále komoditou, bez ktorej by svet neprežil....

Publikované 24.03.2021

Obvinenie je zrušené!

Po uplynulom náročnom období, ktoré súviselo s obvinením, o ktorom sa mnohí z vás určite dočítali v médiách a na sociálnych sieťach......

Publikované 22.02.2021

PRÍSNE PRAVIDLÁ AJ U VODÁROV

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS) je dominantnou a stabilnou spoločnosťou východoslovenského regiónu....

Publikované 30.11.2020

Absolventi v realite

Na takýchto šikovných chlapcov VVS dlho čakala. Teóriu ovládajú dobre, nechýba im zručnosť, prax nadobúdajú postupne, k tomu je potrebný dobrý kolektív a dobrý majster....

Publikované 04.12.2020

Pitníky v Košiciach - OZNAM

Ambíciou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a to prioritne v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi....

Publikované 09.12.2020

V opatreniach predbehli štát

VVS, a.s. je subjektom hospodárskej mobilizácie, preto veľmi pozorne sledovala vývoj pandémie vo svete aj na Slovensku. Na situáciu sa pripravila naozaj zodpovedne – predbehla dokonca vyhlásenie núdzo...

Publikované 27.10.2020

Hrdinovia bez potlesku

Okrem životne dôležitých profesií, ako sú zdravotníci či hasiči však......

Publikované 28.10.2020