Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zníženie množstva odpadových vôd v súvislosti so zavlažovaním záhrad

O zníženie množstva odpadových vôd môže požiadať domácnosť, ktorá polieva záhrady vodou z verejného vodovodu prevádzkovaného VVS, a.s., pričom na vodovodnej prípojke je spotreba vody meraná.

O danú službu môžete požiadať elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, zaslaním emailu (prílohou musí byť podpísaná objednávka), osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre alebo písomne.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:


1. predložiť
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

 

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra)
Žiadosť o zmenu obchodných a platobných podmienok