Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Iné služby (napr. oprava vodovodnej a kanalizačnej prípojky,…)

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, telefonicky, emailom alebo cez E-služby vodárne.

Pri osobnom podaní žiadostí je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (objednávku vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- objednávka prác a služieb