Vodovod a kanalizácia - Cenníky - Laboratórne analýzy pitnej a odpadovej vody a kalov

Laboratórne analýzy pitnej, odpadovej vody a kalov

A/ Minimálna analýza v zmysle Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení

alt : Laboratoria.pdf