Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Vývoz odpadových vôd v rámci projektu „Čisté obce“

O danú službu môžete požiadať elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, telefonicky na  call centre, zaslaním emailu (prílohou musí byť podpísaná objednávka), osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre alebo písomne.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (objednávku vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- objednávku prác a služieb