Produkty a služby - Laboratórna činnosť

Laboratórna činnosť

VVS, a.s. Košice má v súčasnosti Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) akreditované dve laboratóriá pitných vôd a tri laboratóriá odpadových vôd. Laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO/IEC 17025: 2017.

Ich hlavným cieľom je v súlade s Prehlásením o politike kvality zabezpečiť trvalo vysokú kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb.

 

Aktuálne platné Osvedčenie o akreditácii je uznaním, že laboratóriá sú spôsobilé vykonávať objektívne a nezávisle skúšky v rozsahu prílohy k osvedčeniu o akreditácii.

Ostatné skúšky, ktoré nie sú uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii, laboratóriá vykonávajú ako neakreditované skúšky alebo zabezpečujú subdodávateľsky.