Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a. s. sprísňuje opatrenia na ochranu zdravia odberateľov a zamestnancov

VVS, a. s. sprísňuje opatrenia na ochranu zdravia odberateľov a zamestnancov

Publikované 13.03.2020

Košice, 13. marca 2020 – Na základe opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom VVS, a.s.
sprísňuje opatrenia smerom k ochrane zdravia odberateľov a zamestnancov.

VVS, a. s. ubezpečuje verejnosť, že plynulá dodávka pitnej vody je zabezpečená, bez
ohľadu na vzniknutú situáciu. Ide o povinnosť, ktorá vodárenským spoločnostiam
vyplýva zo zákona - ako subjektom hospodárskej mobility.

Pre zvýšenú ochranu pitnej vody VVS, a. s. sprísnila ochranu všetkých svojich
vodohospodárskych objektov.
Platí na nich až do odvolania ÚPLNÝ ZÁKAZ VSTUPU CUDZÍM
OSOBÁM. Pracovníci týchto objektov museli prijať sprísnené hygienické opatrenia
a takisto
zvýšenú osobnú ochranu predovšetkým zabezpečenie rúškami.

Čo sa týka analýzy vôd od externých objednávateľov, VVS, a.s. nebude prijímať žiadne objednávky od
externých objednávateľov. Zamestnanci spoločnosti nebudú chodiť odoberať vzorky do domácností
objednávateľov. Je to z dôvodu ochrany zamestnancov, aby ich spoločnosť ochránila od
možnej nákazy, aby mohli vykonávať analýzy vzoriek, ktoré podľa platnej legislatívy musia
zabezpečovať vodárenské spoločnosti.

VVS, a. s. rovnako prijíma sprísnené opatrenia na ochranu montérov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú
na odstraňovaní porúch, či havarijných situácií.

V prípade ochorenia pracovníkov vie spoločnosť zabezpečiť záložných ľudí. VVS, a. s. postupuje
v súlade s krízovým plánom, ktorý sa pravidelne aktualizuje. VVS, a. s. pritom vychádza
z informácií, ktoré vydáva Ústredný krízový štáb. VVS, a. s. je v režime subjektu hospodárskej
mobilizácie a samozrejme vedúci pracovníci plnia všetky funkcie podľa krízového scenára,
generálny riaditeľ je členom krízového štábu MŽP SR, aj krajského krízového štábu.

VVS, a. s. už obmedzila kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru, keď uzatvorila všetky svoje
zákaznícke centrá. Call centrum a mailová komunikácia ostávajú naďalej k dispozícii. Taktiež zrušila
všetky exkurzie pre školy.

V prípade, ak klienti potrebujú riešiť svoje požiadavky, prosíme ich, aby sa obrátili na VVS, a. s.
mailom: zakaznik@vodarne.eu; prípadne telefonicky prostredníctvom Call centra.

 

 
NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023

http://www.vodarne.eu