Iné - Stavebné konanie - Vytýčenie smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

O danú službu môžete požiadať elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, zaslaním emailu (prílohou musí byť podpísaná objednávka), osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre alebo písomne.

 

Pri osobnom podaní žiadostí je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (objednávku vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
objednávka prác a služieb

Táto služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. cenníka Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou.