Iné - Stavebné konanie

Stavebné konanie

Voda je tak prirodzenou súčasťou nášho života, že si jej vzácnosť dokážeme uvedomiť , až keď nám chýba.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, ani to nevnímame, je to najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

21. storočie špeciálne vníma pitnú vodu v domácnosti ako prirodzenú nutnosť. Kvalitná pitná voda v bytoch, domoch, nemocniciach, školách ale i iných organizáciach ako i odvedené odpadové vody a vyčistené v čistiarniach sú samozrejmosťou.

Za takmer neviditeľne fungujúcim, ale tak potrebným mechanizmom na východnom Slovensku sa skrýva práca 2100 zamestnancov VVS, a.s. Predstavujú spoločnosť, ktorá v záujme riešenia potrieb zásobovania pitnou vodou obyvateľstva hľadá nové efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie technológie úprav vody a v zmysle ochrany životného prostredia vynakladá vysoké investície na výstavby nových čističiek odpadových vôd.