Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Závod Vranov nad Topľou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Závod Vranov nad Topľou
Mlynská 1348
093 19 Vranov nad Topľou
tel.: 057/ 4871 111