Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Závod Trebišov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Závod Trebišov
Komenského 1872
075 01 Trebišov
tel.: 056/ 6712 111