Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Závod Prešov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Závod Prešov
Kúpeľná 3
080 01 Prešov
tel.: 051/ 757 21 11