Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Závod Michalovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Závod Michalovce
P. O. Hviezdoslava 50
071 01 Michalovce
tel.: 056/ 6810 111