Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Závod Košice

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Závod Košice
Komenského 50
042 48 Košice
tel. : 055/ 795 21 11