Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Závod Humenné

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Závod Humenné
Osloboditeľov 108
066 31 Humenné
tel.: 057/ 7870 111