Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Závod Bardejov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Závod Bardejov
Duklianska 3
085 64 Bardejov
tel.: 054/ 7864 111