Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Webcentrum (prihlásenie)

Pripojte sa k vašim informáciám prostredníctvom novej služby VVS, a.s.

   
 

Uživateľská príručka

Táto služba je určená pre všetkých obchodných partnerov VVS, a.s. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

· požiadať o službu osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre s platným dokladom totožnosti,
· uviesť kontaktnú e-mailovú adresu,
· podpísať zmluvu o elektronickom prístupe k obchodným údajom prostredníctvom internetu,
· predložiť plnú moc súvisiacu s predmetnou službou (podpis zmluvy, prístup k obchodným údajom) v prípadoch, ak napr. o službu požiada organizácia, ktorá má viacero prevádzok/organizačných zložiek v rámci pôsobnosti VVS, a.s.