Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov verejných súťaží

Verejné súťaže – tovary – rok 2019

 

Združená dodávka elektrickej energie

Informácie

 

Verejné súťaže – služby – rok 2019

 

Zhodnotenie kalov z ČOV

Informácie

 

Verejné súťaže – práce – rok 2019

 

Bukovec – Intenzifikácia úpravne vody

Informácie

 

Verejné súťaže – služby – rok 2018

 

Zhodnotenie kalov z ČOV

   


 

Verejné súťaže – tovary – rok 2018

 

Združená dodávka elektrickej energie

       

 

 

ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka

   

 

 

Verejné súťaže - práce - rok 2015Stakčín – intenzifikácia úpravne vody

     
  Prípojka -odbočka        

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.Rožňava – ČOV – intenzifikácia

   
  Prípojka -odbočka        

Prílohy k vysvetleniu/doplneniu súťažných podkladov č. 1 sú uverejnené  v profile verejného obstarávania na stránke ÚVO.
Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.Moravany – kanalizácia

     
  Prípojka -odbočka        

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.

 

Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV

   
  Prípojka -odbočka        

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.Verejné súťaže - práce - rok 2014Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

  Prípojka -odbočka        

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.


 

Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV

  Prípojka -odbočka      

 


Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV

  Prípojka -odbočka

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.Moravany, Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV

       
  Prípojka -odbočka        

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.

 


Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV

  Prípojka -odbočka        

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV

 
  Prípojka -odbočka        

Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.
Verejné súťaže - služby - rok 2015

 

Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

       
           

 


Verejné súťaže - služby - rok 2014
 

Rožňava – ČOV - intenzifikácia

       
  Prípojka -odbočka        


 

Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV

 
  Prípojka -odbočka        

 


Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV

 
  Prípojka -odbočka        

 


Moravany, Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV

   
Prípojka -odbočka          

 


Moravany – kanalizácia

       
  Prípojka -odbočka        

 


Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV

 
  Prípojka -odbočka        

 


Stakčín – intenzifikácia úpravne vody

 
  Prípojka -odbočka        

 


Čierna nad Tisou – splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV

         
           

 


Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV

         
           

 

Verejné súťaže - práce - rok 2013
 

Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

   

 


Stropkov - Krušinec - Tisinec - Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

   

 


Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva

     

 


Valaliky, Geča - Skupinový vodovod a kanalizácia

   

 


Kráľovský Chlmec - kanalizácia a intenzifikácia ČOV

     

 


Čierna nad Tisou - intenzifikácia ČOV a odkanalizovanie obcí  Malé Trakany a Veľké Trakany

     

 


Snina - ČOV - zvýšenie kapacity

     

 


Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov

   

 


Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia