Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Upozornenia

Dôležité upozornenie pre zákazníkov

VVS, a.s. upozorňuje svojich odberateľov, aby zvýšili svoju opatrnosť a neohrozili tak seba a svoj majetok možnými podvodníkmi.

Je dôležité poznať nasledujúce fakty:
· zamestnanci VVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov (odpočtári) musia mať pri realizácii odpočtov služobný odev s logom VVS, a.s.
· zamestnanci VVS, a.s. na požiadanie sa musia preukázať služobným preukazom
· zamestnanci VVS, a.s. nikdy nepracujú s hotovosťou mimo zákazníckych centier spoločnosti (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde)
· vo VVS, a.s. na pozícii odpočtár zatiaľ nepracujú žiadne ženy
· totožnosť zamestnancov VVS, a.s., ktorí sa vydávajú za zamestnancov je možné preveriť na linkách call centra

 

Sme tu pre Vás v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Zákaznícke centrá Tel. č. na Call centrum
Bardejov 054/7864 777
Humenné 057/7870 777
Snina 057/7870 777
Košice 055/7952 777
055/7984 777
Michalovce 056/6810 777
Prešov 051/7572 777
Rožňava 058/4824 777
Revúca 058/4824 777
Svidník 054/7865 777
Trebišov 056/6712 777
Vranov nad Topľou 057/4871 777