Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Údaje

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Generálne riaditeľstvo
Komenského 50
042 48 Košice
tel.: 055/ 7924 111
fax: 055/7924660

 

 

IČO: 36 570 460

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 802-16137
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK 202 006 3518

Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktné údaje na poisťovateľa:
Komunálna poisťovňa a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava,
IČO: 3159551