Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Servisné služby závodu Košice

závodu Košice (okres Košice – mesto a Košice – okolie)

HS Dispečing
Stála poruchová – (24 hod.) služba
Vodárenská 18/A, Košice
Tel.: 055/ 642 75 07, 642 54 49

HS Rozvod vody mesto
Vyhľadávanie porúch a vytyčovanie vodovodných potrubí
Vodárenská 18/A, Košice
Tel.: 055/79 52 580, 79 52 583, 79 52 584, 79 52 381

HS Doprava
Špeciálna doprava (cisterny – pitná voda) - Tel.: 055/79 52 410, 79 52 411, 79 52 412
Ťahanie žúmp (termíny) - Tel.: 055/79 52 550
Vodárenská 18/A, Košice

HS Kanalizácie
Revízia kanalizácie priemyselnou kamerou
Odstraňovanie porúch na vnútorných kanalizačných rozvodoch
Vodárenská 18/A, Košice
Tel.: 055/79 52 551, 79 52 552

Upravňa vody Bukovec
Rozbory vzoriek vody
Tel.: 055/68 53 118