Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Protikorupčná politika

Košice, 3. marec 2020.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobí nezávislému auditu splnenia certifikačnej normy ISO 37001:2016. V oblasti vodárenstva je držiteľom tohto certifikátu len štátny Slovenský vodohospodársky podnik, ktorému sa podarilo všetky opatrenia v oblasti prevencie korupcie a transparentnosti certifikovať v roku 2019.

VVS, a. s. sa stane prvou vodárenskou firmou na Slovensku s akreditovaným protikorupčným certifikátom

 

Dokument o protikorupčnej politike VVS, a.s.

Dokument, ktorý schválilo predstavenstvo VVS, a.s. v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 (ďalej len „ISO 37001“) a Víziou transparentnosti vo VVS, a.s..

 

Košice, 12. septemer 2019.

Valné zhromaždenie VVS, a.s. schválilo 20. júna 2019 Víziu transparentnosti pre spoločnosť. Ide o sériu opatrení, ktoré majú zmapovať vo VVS, a.s. súčasný stav uplatňovania zásad transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, protikorupčných opatrení, oznamovania protispoločenskej činnosti a  manažérskych systémov riadenia.

VVS, a.s. realizuje prvé kroky na posilnenie transparentnosti. Spoločnosť k tomu zaviazalo Valné zhromaždenie akcionárov.