Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Obmedzenie služieb VVS, a.s. v 47. týždni

Košice, 15. novembra - v dňoch 18.11. a 19.11. budú Zákaznícke centrá: Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Prešov, Revúca, Rožňava, Trebišov, Snina, Svidník, Vranov nad Topľou budú z technických príčin zatvorené.

Call centrum nebude pre našich klientov k dispozícii v dňoch 20.11. a 22.11.

Dôvodom je zavádzanie  nového informačného systému od 1. novembra 2019. Ďakujeme za Vaše porozumenie. Za prípadné vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme a budeme ich spoločne s Vami riešiť.

 

 

Košice, 07. októbra - Potrebujete si vybaviť novú službu vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti? Prípadne riešite úhradu faktúry, reklamáciu, inú požiadavku? Ak plánujete kvôli tomu navštíviť Zákaznícke centrum spoločnosti, spravte tak ešte pred 1. novembrom. Prípadne si odložte menej urgentnú záležitosť až na koniec novembra. 

„VVS, a.s. pripravuje spustenie  nového informačného systému. Jeho nasadenie plánuje od 1. novembra 2019. Z uvedeného dôvodu bude v termíne od 4.11. do 15.11.2019 obmedzené poskytovaných služieb pre zákazníkov VVS,a.s. Nový informačný systém pomôže zlepšiť vzájomnú komunikáciu a služby medzi spoločnosťou a klientmi. Uľahčí v budúcnosti vybavovanie požiadaviek klientov, prispeje k zvýšeniu informovanosti a k  skvalitneniu služieb pre našich odberateľov,“ vysvetľuje dôvody Ing. Anita Gašparíková – ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva VVS, a.s..

Zákaznícke centrá: Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Prešov, Revúca, Rožňava, Trebišov, Snina,  Svidník, Vranov nad Topľou, budú v 45. a 46. týždni 2019  z dôvodu zavádzanie nového informačného systému  otvorené len v dňoch: 4.11., 6.11., 11.11., 13.11.


Pracovníčky zákazníckych centier budú prijímať žiadosti klientov, ale v tom čase nebude možné poskytovať plnohodnotne všetky  služby. „Chceme upozorniť klientov, že v uvedenom termíne VVS, a.s. nebude prijímať platby na Zákazníckych centrách. Platby budú môcť klienti uhrádzať len bankovým prevodom na bankové účty spoločnosti, prípadne poštovou poukážkou,“ hovorí Ing. Gašparíková.

(Čísla účtov sú dostupné na  https://www.vodarne.eu/index.php?id=bankove-spojenia-vvs-as).

V obmedzenom režime bude fungovať aj Call Centrum.

Call centrum bude začiatkom novembra síce plne k dispozícii pre klientov, ale rovnako bude prijímať len žiadosti. Pracovníčky Call centra nebudú môcť poskytnúť všetky informácie a služby pre zákazníkov okamžite.

Obmedzenie sa netýka služby Projekt Čisté obce, telefonické kontakty pre túto službu platia v nezmenenom režime. 
Zároveň si dovoľujeme informovať,  že z dôvodu zmeny informačného systému VVS, a.s. vykoná mimoriadne zúčtovanie  spotreby všetkých odberných miest  a obchodným partnerom bude zaslaná mimoriadna zúčtovacia faktúra k 31. októbru 2019. 
„Za prípadné vzniknuté komplikácie sa klientom vopred ospravedlňujeme,  veríme, že klienti neskôr ocenia zlepšenie našich služieb vďaka zavedeniu nového informačného systému,“ uzavrela ekonomická riaditeľka VVS, a.s..
Informácie o obmedzení služieb Zákazníckych centier a Call centra prinesieme našim klientom prostredníctvom dostupných informačných prostriedkov.