Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Podlimitné zákazky

Košice - Furča - prívod vody

Súťažné podklady (13.4.2016)      

1

2

3

4

5
 
Ostatné dokumenty        

6
         
Vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov     

7

(3.5.2016)

8

(9.5.2016)

9

(9.5.2016)

10

(9.5.2016)

11

(9.5.2016)

12

(9.5.2016)

13

(9.5.2016)

14

(11.5.2016)

15

(12.5.2016)

16

(12.5.2016)

17

(18.5.2016)

18

(18.5.2016)

19

(18.5.2016)

20

(24.5.2016)

21

(24.5.2016)
     Hertník - úpravňa vody (Apríl 2016)

Súťažné podklady (13.4.2016)      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov     

13

(2.5.2016)

14

(5.5.2016)

15

(5.5.2016)

16

(5.5.2016)

17

(11.5.2016)

18

(11.5.2016)

19

(11.5.2016)

20

(16.5.2016)

21

(16.5.2016)

22

(24.5.2016)

23

(24.5.2016)
 


 

Kysak - rozšírenie kanalizácie

Súťažné podklady (13.4.2016)      

1

2
       
Ostatné dokumenty        

3
         
Vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov    


4

(2.5.2016)


5

(2.5.2016)


6

(2.5.2016)


7

(5.5.2016)


8

(10.5.2016)

 


9

(10.5.2016)


10

(10.5.2016)


11

(10.5.2016)


12

(11.5.2016)

13

(17.5.2016)

14

(17.5.2016)


15

(18.5.2016)


16

(23.5.2016)


17

(23.5.2016)


18

(24.5.2016)


19

(24.5.2016)

 

 


Sady nad Torysou - Košická Polianka - vodovod - rozšírenie 

Súťažné podklady (13.4.2016)      

1

2

3

4
   
Ostatné dokumenty        

5
         
Vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov     

6

(3.5.2016)

7

(9.5.2016)

8

(9.5.2016)

9

(9.5.2016)

10

(11.5.2016)
 

11

(12.5.2016)

12

(12.5.2016)

13

(18.5.2016)

14

(23.5.2016)

15

(23.5.2016)

16

(24.5.2016)


 

Čs - Strážske - Vežový vodojem 500m3

Súťažné podklady (13.4.2016)      

1

2

3

4

5

6
Vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov     

7

(4.5.2016)

8

(9.5.2016)

9

(11.5.2016)

10

(17.5.2016)

11

(17.5.2016)

12

(18.5.2016)

13

(23.5.2016)

14

(23.5.2016)

15

(24.5.2016)

16

(24.5.2016)
   


 

Vyšná Hutka, Nižná Hutka - Skupinový vodovod

Súťažné podklady (13.4.2016)      

1

2

3

4
   
Ostatné dokumenty        

5
         
Vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov     

6

(3.5.2016)

7

(9.5.2016)

8

(9.5.2016)

9

(9.5.2016)

10

(9.5.2016)

11

(11.5.2016)

12

(18.5.2016)

13

(18.5.2016)

14

(18.5.2016)

15

(24.5.2016)

16

(24.5.2016)