Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Plastová šachta

 

 

     

 

 

Návod na osadenie kanalizačnej šachty
Návod na osadenie vodomernej šachty
Technické parametre príloha
Objednávka

Záručné listy:
Kanalizačná revízna šachta
Vodomerná šachta 1000
Vodomerná šachta 1200

 

Ceny vodomerných plastových šácht
Názov tovaru Priemer
v mm
Cena bez DPH Cena s DPH Splátka 1/12
vodomerná plastová šachta
(súčasťou šachty je plastový pochôdzny poklop)
1 000 195,00 € 234,00 € 19,50 €
1 200 300,00 € 360,00 € -
poklop plastový - 24,17 € 29,00 € -

 

Ceny kanalizačných revíznych šácht s plastovým alebo liatinovým poklopom
Názov tovaru Výška v mm Cena bez DPH Cena s DPH Splátka 1/12
kanalizačná šachta s odbočením DN 160
(súčasťou šachty je plastový pochôdzny poklop)
1 700 100,00 € 120,00 € 10,00 €
2 200 110,00 € 132,00 € 11,00 €
3 200 137,50 € 165,00 € 13,75 €
kanalizačná šachta s odbočením DN 200
(súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop)
1 800 107,50 € 129,00 € 10,75 €
2 300 120,00 € 144,00 € 12,00 €
3 300 145,00 € 174,00 € 14,40 €
poklop liatinový (nosnosť 12,5 t) - 50,00 € 60,00 € 5,00 €
poklop liatinový (nosnosť 40,0 t) - 65,00 € 78,00 € 6,50 €
poklop plastový - 20,00 24,00 -