Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Otváranie ponúk - ostatné

TERMÍNY otvárania ponúk časť „OSTATNÉ“

3862-MST „Motorová nafta do nádrže“: 5.4.2016 o 10.00 hod.

20593-MST „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty“: 27.11.2015 o 10.00 hod.

17315-MST „Motorová nafta do nádrže“: 16.10.2015 o 10.00 hod.

8869 - MSP „Moravany – kanalizácia“: 28.05.2015 o 10.00 hod.

8870 - MSP „Rožňava – ČOV -intenzifikácia“: 28.05.2015 o 11.00 hod.

8974 - MSP „Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV“: 28.05.2015 o 12.00 hod.

2516 - MSP „ Moravany – kanalizácia“: 01.04.2015 o 10.00 hod.

1813 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Moravany - kanalizácia“: 09.03.2015 o 10.00 hod.

1363 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV“: 04.03.2015 o 10.00 hod.

30894 - MSP “Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV“: 03.02.2015 o 10.00 hod.

30896 - MSP „Rožňava – ČOV - intenzifikácia“: 03.02.2015 o 11.00 hod.

30895 - MSP „Malcov - Lenartov – kanalizácia a ČOV“: 03.02.2015 o 12.00 hod.

28888 MSP „Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV“:  03.02.2015 o 13.00 hod.

28887 - MSP „Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV“: 29.01.2015 o 12.00 hod.

30884 - MST „Združená dodávka zemného plynu“: 29.01.2015 o 13.00 hod.

30608 - MST „Združená dodávka elektrickej energie“: 16.01.2015 o 10.00 hod.

26902 – MSP stavba: "Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV“: 30.12.2014 o 10.00 hod.

26901 – MSP stavba: "Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV“: 30.12.2014 o 11.00 hod.

26725 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV“: 15.12.2014 o 9.30 hod.

26727 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Čierna nad Tisou – splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV“: 15.12.2014 o 10.00 hod.

26726 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rožňava - ČOV“: 15.12.2014 o 11.00 hod.

22112 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 9.00 hod.

22109 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 10.00 hod.

22107 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 10.30 hod.

22110 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany, Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 11.00 hod.

22103 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Stakčín – intenzifikácia úpravne vody“: 28.10.2014 o 14.00 hod.

21473 - MUT „Nástroje na meranie prietoku a pretečeného množstva/objemu studenej vody s meradlami s rádiovými modulmi na obojsmernú komunikáciu“: 21.11.2014 o 10.00 hod.