Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Ostatné dokumenty

Verejné súťaže - práce - rok 2015Stakčín – intenzifikácia úpravne vody

         
Prípojka -odbočka          

Rožňava – ČOV – intenzifikácia

 

         
Prípojka -odbočka          Moravany – kanalizácia

         
Prípojka -odbočka          

 

Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 

Verejné súťaže - práce - rok 2014Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 

Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 


Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 


Moravany, Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 


Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 


Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 

 


Verejné súťaže - služby - rok 2014
 

Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV

     
Prípojka -odbočka          

 


Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV

     
Prípojka -odbočka          

 


Moravany, Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV

         
Prípojka -odbočka          

 


Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV

     
Prípojka -odbočka          

 


Stakčín – intenzifikácia úpravne vody

     
Prípojka -odbočka          

 

Verejné súťaže - práce - rok 2013
 

Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

-        

 


Stropkov - Krušinec - Tisinec - Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

     

 


Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva

       

 


Valaliky, Geča - Skupinový vodovod a kanalizácia

       

 


Kráľovský Chlmec - kanalizácia a intenzifikácia ČOV

-        

 


Čierna nad Tisou - intenzifikácia ČOV a odkanalizovanie obcí  Malé Trakany a Veľké Trakany

-        

 


Snina - ČOV - zvýšenie kapacity

       

 


Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov

-        

 


Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia

-