Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
9000010532 Sačurov, 414, Sačurov, 094 13 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
3000012781 Moldavská cesta, 438, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 05.11.2018 08.11.2018
3000018256 Pod vodojemom, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000025226 Košická Belá, 61, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000029068 Lorinčík, 51, Košice, 040 11 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
1000000395 Štefánikova, 78, Bardejov, 085 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
3000022321 Na hájiku, 21, Košice, 040 01 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000013851 Obchodná, , Poproč, 044 24 Pitná voda 16.05.2019 19.05.2019
3000031930 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000031927 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000003867 Magdalénska, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
3000017896 Ždaňa, 188, Ždaňa, 044 11 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
3000040344 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040349 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040347 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040345 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000009665 Južná trieda, 66, Košice, 040 01 Odpadová voda 28.05.2018 31.05.2018
3000004516 Opatovská cesta, 11, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2018 29.10.2018
3000030660 S.N.P., 65, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000034236 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000031959 Mlynky, 5, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000031486 Blatná, 6, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2019 03.02.2019
3000034686 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000037037 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000036983 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000037057 Podlesná, 404/57, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000022458 Na hájiku, 34, Košice, 040 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000040754 Horná úvrať, 2, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000032227 Vajkovce, 103, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 25.04.2019 28.04.2019
3000005998 Slávičia, 1, Košice, 040 01 Odpadová voda 29.04.2019 02.05.2019
1000009692 Štefánikova, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 30.04.2019 03.05.2019
3000024153 Košická Belá, 174, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 27.05.2019 30.05.2019
3000040534 Ďurkov, 251, Ďurkov, 044 19 Odpadová voda 03.06.2019 06.06.2019
3000029361 Hrdinov SNP, 121, Vyšný Medzev, 044 25 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000039105 Kostolná, 448/33, Jasov, 044 23 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000034333 Maša, , Košice, 040 16 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000034656 Pod Horou, 66, Košice, 040 16 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
1000010406 Komunikácie, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 22.07.2019 25.07.2019
3000005668 Ražná, 6, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.07.2019 29.07.2019
3000032249 Červený rak, 9, Košice, 040 01 Odpadová voda 13.05.2019 16.05.2019
3000026339 Rozmarínová, 22, Košice, 040 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
3000039394 Potočná, 247/53, Jasov, 044 23 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
3000038713 Na Homôlke, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 22.08.2019 25.08.2019
3000015559 Drienovec, 113, Drienovec, 044 01 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000030892 Zlaté pole, 7, Malá Ida, 044 20 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000002818 Kováčska, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000025740 Veľká Ida, 554, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000037405 Robotnícka, 26, Košice, 040 11 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019