Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
2000006468 Veľopolie 117, 06731 Veľopolie Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000006069 Kamienka 151, 06783 Kamienka Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000011671 Lesná 5, 06761 Stakčín Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000013683 Svetlice 119, 06716 Svetlice Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000005936 Kamienka 38, 06783 Kamienka Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000011761 Čsl.armády 63, 06761 Stakčín Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000010429 Ulič 238, 06767 Ulič Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000016015 Ptičie 147, 06741 Ptičie Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000011732 Lesná 658, 06761 Stakčín Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000016067 Podskalka , 06601 Humenné Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000017153 Podrybnická 2763/147, 06901 Snina Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000001814 Ohradzany , 06722 Ohradzany Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000008024 Budovateľská 5, 06901 Snina Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000007815 Štúrova 775, 06901 Snina Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000001772 Myslina , 06601 Myslina Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000006799 Topoľovka 140, 06745 Topoľovka Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000016155 Študentská 4058, 06901 Snina Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000001694 Štefánikova 1549/18, 06601 Humenné Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000017142 Jasenov , 06601 Jasenov Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000016754 Ľubiša 188, 06711 Ľubiša Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
2000012684 Kalinov 2, 06801 Kalinov Pitná voda 01.07.2020 04.07.2020
1000001527 Pod Lipkou 81, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000010884 Malcov 269, 08606 Malcov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000003787 Gaboltov 21, 08602 Gaboltov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000005572 Kuková 147, 08644 Kuková Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000001836 Stocklova 3263/49, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000003535 Vyšný Kručov , 08645 Vyšný Kručov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000000395 Štefánikova 78, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000013130 Dujava 1751, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000002314 Rhodyho 147/14, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000006153 Hlavná 233, 08614 Hažlín Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000006535 Smilno 117, 08633 Smilno Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000012480 Ťačevská 4141/48, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000008404 Petrová 83, 08602 Petrová Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000000969 Gróner 2, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
2000017162 Pakostov 111, 09407 Pakostov Odpadová voda 01.07.2020 04.07.2020
2000017065 Pakostov 82, 09407 Pakostov Odpadová voda 01.07.2020 04.07.2020
2000017270 Pakostov 118, 09407 Pakostov Odpadová voda 01.07.2020 04.07.2020
1000010406 Komunikácie , 08501 Bardejov Odpadová voda 06.07.2020 09.07.2020