Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
1000001836 Stocklova 3263/49, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000000395 Štefánikova 78, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000008404 Petrová 83, 08602 Petrová Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
3000006360 Suchodolinská 2, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000000799 Čermeľská cesta 29, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000006359 Suchodolinská 2, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000006419 Suchodolinská 4, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000017364 Slanec 148, 04417 Slanec Pitná voda 15.07.2020 23.07.2020
7000001504 Dr.Goldbergera 51, 08901 Svidník Pitná voda 21.07.2020 24.07.2020
7000005161 Krajná Bystrá 37, 09005 Krajná Bystrá Pitná voda 21.07.2020 24.07.2020
7000004196 Hrabovčík 81, 08901 Hrabovčík Pitná voda 21.07.2020 24.07.2020
8000005000 I.Zrinyi 130/52, 07632 Borša Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000009693 Zelená 175/1, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000022923 Malokapušianská 1842, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000023517 Vojanská 1115/66, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000009667 Vojanská 63, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000007147 Hlavná 223, 07614 Michaľany Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000004456 Ruskovská 957/1, 07501 Trebišov Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000000805 29. augusta 388/14, 07501 Trebišov Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000001361 Ivana Krasku 1494/9, 07501 Trebišov Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
8000015319 Veľký Horeš 201, 07652 Veľký Horeš Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
6000002963 Mníšanská 638, 04916 Jelšava Pitná voda 19.08.2020 22.08.2020
4000004453 Hôrka , 07231 Vinné Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000024043 Močarianska 1586/106, 07101 Michalovce Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000025876 Úbrež 65, 07242 Úbrež Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000004871 Hôrka , 07231 Vinné Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000015444 Pavlovce nad Uhom 205, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000024252 Veľké Revištia 103, 07243 Veľké Revištia Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000022564 Senné 211, 07213 Senné Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000024168 Blatné Remety 117, 07244 Blatné Remety Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000013889 Pavlovce nad Uhom 252, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000023886 Kukov 199/23, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000020325 Pavlovce nad Uhom 973, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000015553 Pavlovce nad Uhom 323, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000011493 Jenkovce 165, 07252 Jenkovce Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000014096 Pavlovce nad Uhom 775, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000018678 Malčice 152, 07206 Malčice Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
4000019497 Bunkovce 102, 07244 Bunkovce Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
1000010406 Komunikácie , 08501 Bardejov Odpadová voda 06.07.2020 09.07.2020
9000013480 Zámutov 482, 09415 Zámutov Odpadová voda 10.08.2020 13.08.2020
9000008945 Čaklov 429, 09435 Čaklov Odpadová voda 10.08.2020 13.08.2020
4000025436 Tušice 223, 07202 Tušice Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000019644 Klokočov , 07236 Klokočov Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000024992 Horovce 7, 07202 Horovce Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000017527 Pekárenská , 07101 Michalovce Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000020011 Obchodná , 07222 Strážske Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000022369 Vinné , 07231 Vinné Odpadová voda 07.09.2020 10.09.2020
4000020487 Vinné , 07231 Vinné Odpadová voda 07.09.2020 10.09.2020