Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
1000000395 Štefánikova 78, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000008404 Petrová 83, 08602 Petrová Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
3000006360 Suchodolinská 2, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000006359 Suchodolinská 2, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000006419 Suchodolinská 4, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000017364 Slanec 148, 04417 Slanec Pitná voda 15.07.2020 23.07.2020
3000027182 Tulipánová 24, 04420 Malá Ida Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
3000038262 Vtáčkovce 45, 04447 Vtáčkovce Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
3000028487 Sokoľ , 04431 Sokoľ Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
1000004652 Snakov 75, 08606 Snakov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000003297 Kobyly 82, 08622 Kobyly Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000004152 Lenartov 25, 08606 Lenartov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005732 Lipová 3, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005035 Kurov 136, 08604 Kurov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000001895 Tehelná 59, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005062 Frička 2, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000011955 Rybianska 155, 08606 Malcov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005075 Frička 17, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000010845 Poštárka , 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012730 Mihaľov , 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012138 Frička 27, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012977 Petrová 100, 08602 Petrová Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000000380 Ťačevská 1628/39, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
9000004420 Poša 184, 09421 Poša Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000000070 Dlhá 722, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
2000010969 Vihorlatská 487, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000012105 Puškinova 243/6, 06901 Snina Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
6000013177 Štefánikova 167, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000002225 KÚPEĽNÁ 207, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000003182 Ševcovská 79, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
5000007542 Jarková 19, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000024036 Vranovská 25, 08006 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000006389 Železničiarska 6, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000006163 Ardova 4/8, 08212 Kapušany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000023589 Mateja Murgaša , 08006 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000017642 Lipníky 78, 08212 Lipníky Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000006929 Žehňa 49, 08206 Žehňa Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000005486 Boženy Nemcovej 537/7, 08005 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000013846 Železničiarska 21/A, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000014381 Jazdecká 2, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
4000002127 Vrbovská 24, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020704 Klokočov 115, 07236 Klokočov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024773 Oborín 167, 07675 Oborín Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000018946 Pavlovce nad Uhom 94, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015467 Pavlovce nad Uhom 300, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006080 Hôrka , 07231 Vinné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000002370 J. Fándlyho 9, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026214 Kukov 204/11, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000010455 Sliepkovce 59, 07237 Sliepkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000928 Gen.Petrova 2213/36, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000014038 Pavlovce nad Uhom 646, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019455 Budkovce 265, 07215 Budkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006233 Vinné 379, 07231 Vinné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006841 Laškovce 64, 07201 Laškovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008250 Bracovce 164, 07205 Bracovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000867 A.S.Puškina 9, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021789 Žbince 198, 07216 Žbince Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015800 Pavlovce nad Uhom 420, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020859 Slavkovce 122, 07217 Slavkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000002520 1.mája 12, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021780 Pozdišovce , 07201 Pozdišovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000016500 Hlavná 266/156, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000018582 Suché 66, 07101 Suché Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000017024 Klokočov , 07236 Klokočov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008637 Pozdišovce 373, 07201 Pozdišovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000113 Obchodná , 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000114 Obchodná , 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008802 Okružná 444, 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
3000029874 Beniakovce , 04442 Beniakovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000018822 Bukovec 135, 04420 Bukovec Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000032600 Kvetná 518/3, 04420 Malá Ida Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000000745 Čermeľská cesta 31, 04001 Košice Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000035987 Baška , 04016 Baška Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000041154 Baška 4, 04016 Baška Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000036134 Ďurkov 153, 04419 Ďurkov Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000030352 Karamy , 04442 Rozhanovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000037622 Staničná 240, 04419 Ruskov Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000025908 Veľká Ida 424, 04455 Veľká Ida Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000041182 Lesná , 04431 Sokoľ Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000014253 Veľká Nemecká 63/4, 04415 Nižná Myšľa Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000027379 Beniakovce 62, 04442 Beniakovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000023820 Slanské Nové Mesto 21, 04418 Slanské Nové Mesto Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000030810 Grunt 112, 04425 Medzev Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000018868 Bukovec 152, 04420 Bukovec Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000025503 Vyšný Klátov 113, 04412 Vyšný Klátov Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000017834 Ždaňa 172, 04411 Ždaňa Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000023898 Slanské Nové Mesto 118, 04418 Slanské Nové Mesto Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000026493 Ploské , 04444 Ploské Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000023799 Veľká Lodina 6, 04481 Veľká Lodina Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000030892 Zlaté pole 7, 04420 Malá Ida Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000024895 Medzevská 610/121, 04423 Jasov Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000028910 Turňa nad Bodvou 58, 04402 Turňa nad Bodvou Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000025432 Kráľovce 62, 04444 Kráľovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000035409 Nižná Kamenica , 04445 Nižná Kamenica Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000038221 Vtáčkovce 45, 04447 Vtáčkovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000042018 Košické Olšany 33, 04442 Košické Olšany Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000009962 Dolná 197, 04419 Ruskov Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000039294 Nováčany 92, 04421 Nováčany Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000027479 Hlavná 138, 04413 Valaliky Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000036977 Nová 458/31, 04410 Geča Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000036687 Podlesná 121/38, 04413 Valaliky Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000017262 Slanec 168, 04417 Slanec Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000033792 Košické Olšany 33, 04442 Košické Olšany Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000036984 Rovná 319/8, 04410 Geča Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000039298 Vtáčkovce 45, 04447 Vtáčkovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000027358 Beniakovce 128, 04442 Beniakovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000015846 Kokšov-Bakša 10, 04413 Kokšov-Bakša Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000041979 Sady nad Torysou 136, 04441 Sady nad Torysou Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000025055 Košické Olšany 154, 04442 Košické Olšany Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000037549 Budimír 116, 04443 Budimír Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000033518 Skároš , 04411 Skároš Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000014197 Hlavná 232, 04415 Nižná Myšľa Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000039741 Veľká Ida 52, 04455 Veľká Ida Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000026235 Budimír 259, 04443 Budimír Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000011071 Kysak 106, 04481 Kysak Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000023791 Veľká Lodina 287, 04481 Veľká Lodina Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000023747 Veľká Lodina 42, 04481 Veľká Lodina Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000037389 Na Ortášoch 242/7, 04413 Valaliky Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000019397 Radlinského 15, 04017 Košice Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040577 Hlavná , 04417 Slanec Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000038629 Chrastné 96A, 04444 Chrastné Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000013648 Mieru 38/38, 04424 Poproč Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000017889 Ždaňa 142, 04411 Ždaňa Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000034463 Staničná 256, 04419 Ruskov Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000025209 Košické Olšany 327, 04442 Košické Olšany Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040169 Vtáčkovce 5B, 04447 Vtáčkovce Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000031048 Ploské 158, 04444 Ploské Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
3000026039 Záhradnícka 9, 04455 Veľká Ida Pitná voda 01.12.2020 04.12.2020
4000008277 Bracovce 221, 07205 Bracovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
1000008015 Poliakovce 32, 08611 Poliakovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
2000014820 Kalinov 55, 06801 Kalinov Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
7000004731 Bukovce 131, 09022 Bukovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
2000013138 Duk.hrdinov 15, 06801 Medzilaborce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
7000004594 Havaj 98, 09023 Havaj Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
2000012596 Zámočnícka 743, 06801 Medzilaborce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000008714 Čečehov 13, 07211 Čečehov Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000001904 Štefana Fidlíka 32, 07101 Michalovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000007452 Pozdišovce 27, 07201 Pozdišovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000006873 Laškovce 104, 07201 Laškovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000013988 Pavlovce nad Uhom 543, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000017450 Závadka 28, 07233 Závadka Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000020258 Zalužice 349, 07234 Zalužice Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000018889 Zemplínska Široká 317, 07213 Zemplínska Široká Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000017127 Iňačovce 112, 07211 Iňačovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
5000021198 Kendice 53, 08201 Kendice Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
3000030325 Družstevná pri Hornáde 396, 04431 Družstevná pri Hornáde Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000015094 Pavlovce nad Uhom 171, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000009964 Nacina Ves 293, 07221 Nacina Ves Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000006109 Hôrka , 07231 Vinné Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
2000011673 Lesná 539, 06761 Stakčín Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
1000002259 Mihaľov , 08501 Bardejov Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000004856 Hôrka , 07231 Vinné Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000015793 Pavlovce nad Uhom 126, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000004386 Biela Hora - Prímestská , 07231 Vinné Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000026100 Senné 60, 07213 Senné Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000015068 Pavlovce nad Uhom 517, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000020512 Riečna 160/37, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000020737 Biela Hora - Prímestská , 07231 Vinné Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000022685 Palín 173, 07213 Palín Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
8000007147 Hlavná 223, 07614 Michaľany Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000003660 Nám.Osloboditeľov 72, 07101 Michalovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
9000007952 Nižný Hrabovec 448, 09421 Nižný Hrabovec Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
2000012589 Duk.hrdinov 7, 06801 Medzilaborce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
6000000703 Chyžné 154, 04918 Chyžné Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
7000000182 Za Jarkom 863/59, 09101 Stropkov Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000025749 Žbince 175, 07216 Žbince Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000021719 Žbince , 07216 Žbince Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000015405 Bežovce 159, 07253 Bežovce Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
3000018396 Varovecká 143/3, 04431 Družstevná pri Hornáde Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
4000004535 Klokočov - Kamenec , 07236 Klokočov Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
2000008282 Štúrova 2197, 06901 Snina Pitná voda 11.12.2020 14.12.2020
1000000464 Bardejov , 08631 Bardejov Pitná voda 18.12.2020 21.12.2020
1000000461 Bardejov , 08631 Bardejov Pitná voda 18.12.2020 21.12.2020
2000004568 Kudlovská 40, 06601 Humenné Pitná voda 18.12.2020 21.12.2020
4000025480 Žbince 226, 07216 Žbince Pitná voda 18.12.2020 21.12.2020
4000002811 Jedľová 13, 07101 Michalovce Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
4000004368 Poruba pod Vihorlatom , 07232 Poruba pod Vihorlatom Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
9000010870 Tehelná 297, 09303 Vranov nad Topľou Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
3000025274 Košická Belá , 04465 Košická Belá Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
9000006597 Žalobín 202, 09403 Žalobín Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
3000018361 Družstevná pri Hornáde 158, 04431 Družstevná pri Hornáde Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
2000011112 Staničná 772, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
9000010408 Ondavská 148/23, 09402 Benkovce Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
9000001173 Tovarné 147, 09401 Tovarné Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
2000016170 SNP 385/40, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
4000015668 Bežovce 19, 07253 Bežovce Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
4000009746 Pusté Čemerné 114, 07222 Pusté Čemerné Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
3000017629 Sokoľ 103, 04431 Sokoľ Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
1000001962 9. mája 11, 08501 Bardejov Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
3000033152 Poštová 10, 04442 Rozhanovce Pitná voda 07.01.2021 10.01.2021
1000000066 Kacvinského 15, 08501 Bardejov Pitná voda 21.01.2021 24.01.2021
5000020695 Kendice 372, 08201 Kendice Pitná voda 21.01.2021 24.01.2021
4000009280 Mierová 96, 07222 Strážske Pitná voda 21.01.2021 24.01.2021
3000012797 Turňa nad Bodvou 339, 04402 Turňa nad Bodvou Pitná voda 26.01.2021 29.01.2021
3000012078 J.Kráľa 10, 04501 Moldava nad Bodvou Pitná voda 26.01.2021 29.01.2021
4000001954 Partizánska 42, 07101 Michalovce Pitná voda 26.01.2021 29.01.2021
2000011713 Lesná 31, 06761 Stakčín Pitná voda 28.01.2021 31.01.2021
4000009348 Pod Hradom 516, 07222 Strážske Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
4000023995 SNP , 07101 Michalovce Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
5000006140 Slánska 18, 08212 Kapušany Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
8000023313 Drahňov 173, 07674 Drahňov Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
2000007113 Zbudské Dlhé 95, 06712 Zbudské Dlhé Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
2000007134 Zbudské Dlhé 106, 06712 Zbudské Dlhé Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000005818 Sedliská 500, 09409 Sedliská Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000013067 Kamenná Poruba , 09303 Kamenná Poruba Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
3000031334 Moldava nad Bodvou 151, 04501 Moldava nad Bodvou Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014846 Kamenná Poruba 300, 09303 Kamenná Poruba Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014847 Kamenná Poruba 301, 09303 Kamenná Poruba Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
4000001909 Štefana Fidlíka 38, 07101 Michalovce Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000013652 Čaklov 414, 09435 Čaklov Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000000737 Šarišská ulica 69/44, 09434 Bystré Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014836 Kamenná Poruba 302, 09303 Kamenná Poruba Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
3000013947 Nižná Myšľa 213, 04415 Nižná Myšľa Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014664 Čaklov 631, 09435 Čaklov Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000009788 Čaklov 620, 09435 Čaklov Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014658 Čaklov 626, 09435 Čaklov Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014821 Kamenná Poruba 304, 09303 Kamenná Poruba Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
4000019860 SNP , 07101 Michalovce Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014838 Kamenná Poruba 303, 09303 Kamenná Poruba Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
4000009457 Zámočnícka 170, 07222 Strážske Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
4000025595 Krivošťanská 719/244, 07222 Strážske Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014652 Čaklov 627, 09435 Čaklov Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
9000014675 Čaklov 633, 09435 Čaklov Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
2000000519 Osloboditeľov 106/AB, 06601 Humenné Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
2000008024 Budovateľská 5, 06901 Snina Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
4000001918 Štefana Fidlíka 58, 07101 Michalovce Pitná voda 03.02.2021 06.02.2021
3000022584 Majerská 7, 04471 Čečejovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
2000008281 Štúrova 2198, 06901 Snina Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000026819 Tichá , 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
2000008322 Strojárska 2774, 06901 Snina Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000003533 ŠPITÁLSKA , 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000003966 Obrancov mieru , 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
8000023517 Vojanská 1115/66, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
8000009667 Vojanská 63, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000003870 STAVBÁROV 1, 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000004119 STAVBÁROV 3, 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000003501 Duklianska 4, 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000019744 Karola Kuzmányho 22, 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000020004 Karola Kuzmányho 24, 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
4000026874 Močarianska , 07101 Michalovce Pitná voda 10.02.2021 13.02.2021
2000007132 Zbudské Dlhé 119, 06712 Zbudské Dlhé Pitná voda 17.02.2021 20.02.2021
9000006655 Žalobín 150, 09403 Žalobín Pitná voda 17.02.2021 20.02.2021
8000001361 Ivana Krasku 1494/9, 07501 Trebišov Pitná voda 17.02.2021 20.02.2021
6000016626 Námestie republiky 512, 04916 Jelšava Pitná voda 17.02.2021 20.02.2021
4000004111 Nad Laborcom , 07101 Michalovce Pitná voda 19.02.2021 22.02.2021
2000001628 Podskalka , 06601 Humenné Pitná voda 26.02.2021 02.03.2021
3000030087 Sady nad Torysou 70, 04441 Sady nad Torysou Pitná voda 04.03.2021 08.03.2021
3000007811 Zámočnícka 4, 04001 Košice Pitná voda 04.03.2021 08.03.2021
3000017182 Hlavná 210, 04417 Slanec Pitná voda 04.03.2021 08.03.2021
9000000544 Gen. Svobodu 400, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 04.03.2021 08.03.2021
8000004659 Školská 216/48, 07633 Slovenské Nové Mesto Pitná voda 04.03.2021 08.03.2021
2000013430 Zámočnícka 4, 06801 Medzilaborce Pitná voda 04.03.2021 08.03.2021
3000036276 Sady nad Torysou , 04441 Sady nad Torysou Pitná voda 04.03.2021 08.03.2021
3000010419 Zlatá Idka 24, 04461 Zlatá Idka Pitná voda 10.03.2021 14.03.2021
3000040542 Sady nad Torysou , 04441 Sady nad Torysou Pitná voda 10.03.2021 14.03.2021
9000000091 Dlhá 792, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 10.03.2021 14.03.2021
3000002708 Kostolianska cesta , 04001 Košice Pitná voda 17.03.2021 21.03.2021
4000008497 Žbince 206, 07216 Žbince Pitná voda 17.03.2021 21.03.2021
3000011688 Budulovská 1, 04501 Moldava nad Bodvou Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
3000011525 Bartalosova 1,3, 04501 Moldava nad Bodvou Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
3000011914 Vodná 45, 04501 Moldava nad Bodvou Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
3000034271 Budulovská , 04501 Moldava nad Bodvou Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
9000004436 Poša 78, 09421 Poša Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
4000024885 Oborín 16, 07675 Oborín Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
4000024907 Oborín 2, 07675 Oborín Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
4000024568 Trhovište 257, 07204 Trhovište Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
4000004298 Kaluža - Kamenec , 07236 Kaluža Pitná voda 24.03.2021 28.03.2021
4000025764 Moravany 149, 07203 Moravany Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000041392 Ťahanovská , 04013 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
2000008283 Štúrova 774, 06901 Snina Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000037562 Skladná , 04414 Čaňa Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
9000000100 Dlhá 844, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
4000001045 P. J. Šafárika 5, 07101 Michalovce Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
9000006191 Komárany 34, 09301 Komárany Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000034112 Na Brehu 1416/27, 04018 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
2000005337 Brekov 72, 06601 Brekov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
8000023530 Športová 393, 07605 Cejkov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
8000019983 Hlavná 127/38, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000000698 Cimborkova 23, 04001 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
2000005539 Brekov 308, 06601 Brekov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000023630 Ukrajinská 34, 04018 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
9000006296 Čičava 209, 09301 Čičava Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
8000022822 Rybníková 555/1, 07801 Sečovce Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
9000013945 Komárany 50, 09301 Komárany Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
1000005108 Frička 56, 08602 Frička Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
2000005528 Brekov 105, 06601 Brekov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
2000005341 Brekov 77, 06601 Brekov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
4000007922 Krásnovce 139, 07201 Krásnovce Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
8000009145 Hadabuda 12, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
4000008085 Šamudovce 153, 07201 Šamudovce Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
8000021646 Ptrukša 71, 07677 Ptrukša Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
9000000385 Mierová 1433, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
4000024433 Moravany , 07203 Moravany Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
4000008649 Suché 107, 07101 Suché Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
9000009690 Tehelná 373/24, 09435 Hlinné Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
2000005364 Brekov 104, 06601 Brekov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
5000026980 Šípková 2714/24, 08006 Ľubotice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
6000008534 Roštár 142, 04935 Roštár Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
4000023146 Šamudovce 5, 07201 Šamudovce Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
5000020253 Moyzesova 4, 08301 Sabinov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000019845 Grunt 157, 04425 Medzev Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
1000013409 Postajok , 08501 Bardejov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000004627 Oravská 10, 04001 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000001149 Fakľová 16, 04001 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000023467 Konopná 3, 04001 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000013943 Nižná Myšľa 208, 04415 Nižná Myšľa Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
5000008566 Moyzesova 4, 08301 Sabinov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
4000024520 Trhovište 274, 07204 Trhovište Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000006612 Školská 3898/20, 04001 Košice Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000033482 Ďurkov 135, 04419 Ďurkov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
7000002225 Hlavná 48, 09101 Stropkov Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
8000004736 Hlavná 97/94, 07633 Slovenské Nové Mesto Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000042720 Vyšná Hutka 26, 04018 Vyšná Hutka Pitná voda 06.04.2021 10.04.2021
3000031644 Baltická 21, 04012 Košice Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000001142 Fakľová 20, 04001 Košice Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
4000011129 Orechová 7, 07251 Orechová Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
8000010377 Zatín 226, 07653 Zatín Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
4000022413 Ostrov , 07255 Ostrov Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000022361 Na hájiku 40, 04001 Košice Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000010856 Buzinská 7, 04001 Košice Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
5000003519 Čapajevova 47, 08001 Prešov Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000041032 Seňa 206,210, 04458 Seňa Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000002026 Junácka 10, 04001 Košice Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000041023 Seňa 207, 04458 Seňa Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
7000002165 8.mája 139/60, 08901 Svidník Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
7000005432 Krajná Bystrá 40, 09005 Krajná Bystrá Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
7000003297 Hunkovce 44, 09003 Hunkovce Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
7000002102 Stropkovská 750/85, 08901 Svidník Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000004808 Mlynská 5, 04001 Košice Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
3000004822 Mlynská 26, 04001 Košice Pitná voda 14.04.2021 18.04.2021
1000010406 Komunikácie , 08501 Bardejov Odpadová voda 06.07.2020 09.07.2020
4000020011 Obchodná , 07222 Strážske Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
3000012307 Vodná 72, 04501 Moldava nad Bodvou Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000009665 Južná trieda 66, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000009648 Napájadlá 6, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000009743 Južná trieda 66, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000019813 Podnikateľská 5, 04017 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000040347 Južná trieda 82, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000040345 Južná trieda 82, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000040344 Južná trieda 82, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000011038 Námestie oceliarov , 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000039394 Potočná 247/53, 04423 Jasov Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000001620 Hájnická 14, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
1000009692 Štefánikova , 08501 Bardejov Odpadová voda 22.10.2020 25.10.2020
9000013786 Čaklov 395, 09435 Čaklov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013911 Nová 276/10, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013376 Zámutov 480, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012723 Zámutov 582, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000003455 Slovenská 362/13, 09431 Hanušovce nad Topľou Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010203 Rudlov 11, 09435 Rudlov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012745 Stankovská 79, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000014500 Harangovská 360/84, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013970 Čičava 71, 09301 Čičava Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012244 Hlavná 437, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012400 Soľ 142, 09435 Soľ Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000014110 Nová 220/88, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010664 Vechec 111, 09412 Vechec Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013260 Zámutov 536, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013480 Zámutov 482, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013777 Čaklov 606, 09435 Čaklov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013954 Nová 264, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000014278 Nová 278/6, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013183 Zámutov 378, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012762 Čemernianska 155, 09303 Vranov nad Topľou Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013938 Nová 247/25, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000011724 Rudlov 63, 09435 Rudlov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013913 Nová 280/3, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013251 Zámutov 457, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000008945 Čaklov 429, 09435 Čaklov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010277 Tehelná 305, 09303 Vranov nad Topľou Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
8000001774 Gorkého 338/5, 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000126 Tabaková 1418/8, 07501 Trebišov Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002434 Konvalinková 1482/3, 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000023892 Lipová 308/43, 07601 Zemplínske Hradište Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000112 Štúrova 1317/15, 07501 Trebišov Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000018522 Kostolná 29/3, 07682 Malá Tŕňa Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000665 Kapušanská 1430/44, 07501 Trebišov Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
6000017218 Krásnohorské Podhradie 33, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017219 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017220 Krásnohorské Podhradie 478, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017099 Krásnohorské Podhradie 5, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017121 Krásnohorské Podhradie 11, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017142 Krásnohorské Podhradie 9, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016696 Okružná 376, 04911 Plešivec Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017118 Krásnohorské Podhradie 43, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017225 Krásnohorské Podhradie 515, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017193 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017187 Krásnohorské Podhradie 519, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016865 Štítnická 324, 04911 Plešivec Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017189 Krásnohorské Podhradie 21, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016679 Gemerská 175, 04911 Plešivec Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017183 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017180 Krásnohorské Podhradie 546, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017199 Krásnohorské Podhradie 722, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017101 Krásnohorské Podhradie 28, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017174 Krásnohorské Podhradie 69, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017134 Krásnohorské Podhradie 487, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017140 Krásnohorské Podhradie 34, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017212 Krásnohorské Podhradie 10, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017111 Krásnohorské Podhradie 20, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017211 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017147 Krásnohorské Podhradie 521, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
4000014765 Kúpeľská 32, 07301 Sobrance Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006645 Jovsa 257, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000005880 Vinné 390, 07231 Vinné Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026513 Trhovište 262, 07204 Trhovište Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021575 Dúbravka 29, 07215 Dúbravka Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022483 Jovsa 63, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025314 Tušice 141, 07202 Tušice Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024982 Horovce 224, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025295 Tušice 118, 07202 Tušice Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020577 Jovsa 26, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006406 Vinné 559, 07231 Vinné Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025061 Horovce 157, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024965 Horovce 142, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006519 Jovsa 1, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006615 Jovsa 237, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025446 Horovce 247, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020180 Kúpeľská 74, 07301 Sobrance Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019758 Jovsa 144, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006481 Poruba pod Vihorlatom 151, 07232 Poruba pod Vihorlatom Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000016833 Okružná 443, 07222 Strážske Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
3000032299 Kostolianska cesta 131, 04001 Košice Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000034236 Mlynky , 04412 Nižný Klátov Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000031607 Orná 15, 04018 Košice Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000037614 Vajkovce , 04443 Vajkovce Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000030044 Baška 1141, 04016 Baška Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000035640 Cintorínska 6, 04412 Nižný Klátov Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000005998 Slávičia 1, 04001 Košice Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000030967 Vajkovce 31, 04443 Vajkovce Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040262 Staničná ulica 201/3, 04402 Turňa nad Bodvou Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040114 Grunt 624/84, 04425 Medzev Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040534 Ďurkov 251, 04419 Ďurkov Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000039105 Kostolná 448/33, 04423 Jasov Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000036924 Krížna 102/25, 04413 Valaliky Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000029362 Hrdinov SNP 169, 04425 Vyšný Medzev Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000041621 Olšovany 69, 04419 Olšovany Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000037037 Na Balotách , 04413 Valaliky Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000039500 Revolučná 374/37, 04425 Medzev Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000020776 Hýľov 117, 04412 Hýľov Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000020715 Hýľov 81, 04412 Hýľov Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040323 Prochotská 290/13, 04425 Medzev Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040002 Urbarská 72/1, 04413 Valaliky Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000037057 Podlesná 404/57, 04413 Valaliky Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000032032 Mlynská 5, 04442 Rozhanovce Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000036973 Lomená 28, 04413 Valaliky Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000030926 Vajkovce 115, 04443 Vajkovce Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000005668 Ražná 6, 04001 Košice Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000041096 Vajkovce 93, 04443 Vajkovce Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000038713 Na Homôlke , 04413 Valaliky Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000040349 Južná trieda 82, 04001 Košice Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
3000028904 Dvorkinova 24, 04022 Košice Odpadová voda 01.12.2020 04.12.2020
8000021760 Mokrá 129/7, 07601 Zemplínske Hradište Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
9000012262 Soľ 66, 09435 Soľ Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
3000007799 Zajačia 1787/1, 04001 Košice Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
4000006319 Vinné 609, 07231 Vinné Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
6000005537 Šafárikova 74, 04801 Rožňava Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
4000024034 Jovsa 303, 07232 Jovsa Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
6000016830 Jasná 232, 04951 Brzotín Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
3000042519 Trebejovská 28/42, 04431 Družstevná pri Hornáde Odpadová voda 11.12.2020 14.12.2020
4000004349 Vinné , 07231 Vinné Odpadová voda 14.12.2020 17.12.2020
4000025437 Tušice 30, 07202 Tušice Odpadová voda 07.01.2021 10.01.2021
2000016564 Mlynská 516/13, 06781 Belá nad Cirochou Odpadová voda 07.01.2021 10.01.2021
2000016457 Cintorínska 4/4, 06781 Belá nad Cirochou Odpadová voda 07.01.2021 10.01.2021
7000006320 Hrnčiarska 783/55, 09101 Stropkov Odpadová voda 03.02.2021 06.02.2021
4000003985 Močarianska 3665, 07101 Michalovce Odpadová voda 10.02.2021 13.02.2021
3000041305 Valaliky , 04413 Valaliky Odpadová voda 04.03.2021 08.03.2021
8000020299 Hlavná 204/34, 07682 Veľká Tŕňa Odpadová voda 04.03.2021 08.03.2021
8000001934 Nová doba 547/23, 07801 Sečovce Odpadová voda 10.03.2021 14.03.2021
3000042754 Vajkovce 308, 04443 Vajkovce Odpadová voda 24.03.2021 28.03.2021
3000022432 Jazvečia 35, 04013 Košice Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021
3000020754 Hýľov 32, 04412 Hýľov Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021
8000001861 Rybníková 592/10, 07801 Sečovce Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021
5000021026 Cintorínska 986/2, 08221 Veľký Šariš Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021
9000010215 Mlynská 1365, 09301 Vranov nad Topľou Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021
3000032883 Mozartova 22, 04018 Košice Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021
3000037392 Okružná , 04413 Valaliky Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021
3000040765 Kokšovská 72, 04413 Valaliky Odpadová voda 06.04.2021 10.04.2021