Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
1000000395 Štefánikova 78, 08501 Bardejov Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
1000008404 Petrová 83, 08602 Petrová Pitná voda 06.07.2020 09.07.2020
3000006360 Suchodolinská 2, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000006359 Suchodolinská 2, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000006419 Suchodolinská 4, 04001 Košice Pitná voda 08.07.2020 12.07.2020
3000017364 Slanec 148, 04417 Slanec Pitná voda 15.07.2020 23.07.2020
7000001504 Dr.Goldbergera 51, 08901 Svidník Pitná voda 21.07.2020 24.07.2020
7000005161 Krajná Bystrá 37, 09005 Krajná Bystrá Pitná voda 21.07.2020 24.07.2020
8000001361 Ivana Krasku 1494/9, 07501 Trebišov Pitná voda 04.08.2020 07.08.2020
4000018678 Malčice 152, 07206 Malčice Pitná voda 03.09.2020 06.09.2020
5000003509 Slovenská 54, 08001 Prešov Pitná voda 23.09.2020 26.09.2020
3000010131 Školská 37, 04419 Ruskov Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
3000017707 Sokoľ 90, 04431 Sokoľ Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
3000027182 Tulipánová 24, 04420 Malá Ida Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
3000038262 Vtáčkovce 45, 04447 Vtáčkovce Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
3000028487 Sokoľ , 04431 Sokoľ Pitná voda 08.10.2020 11.10.2020
7000008730 Ladomirová , 09003 Ladomirová Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000002477 Krajná Bystrá 27, 09005 Krajná Bystrá Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000000055 Krajná Bystrá 79, 09005 Krajná Bystrá Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000001459 Ladomirová 154, 09003 Ladomirová Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000003970 Nižný Komárnik 64, 09005 Nižný Komárnik Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000001058 Kurimka 140, 09016 Kurimka Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000005803 Nižný Mirošov 23, 09011 Nižný Mirošov Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000008313 Svidnička 77, 09002 Svidnička Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000008379 Vyšný Komárnik 2, 09005 Vyšný Komárnik Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000000337 Krajná Bystrá 71, 09005 Krajná Bystrá Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000000724 Ladomirová 164, 09003 Ladomirová Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000005840 Festivalová 712, 08901 Svidník Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000004776 Krajná Poľana 57, 09005 Krajná Poľana Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000000114 Nižný Orlík , 09011 Nižný Orlík Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
7000001420 Bardejovská , 08901 Svidník Pitná voda 19.10.2020 22.10.2020
1000001374 Ľudovíta Štúra 46, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000004652 Snakov 75, 08606 Snakov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000008367 Petrová 33, 08602 Petrová Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000008665 Toplianska 432/19, 08641 Raslavice Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000003297 Kobyly 82, 08622 Kobyly Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000006886 Mokroluh 117, 08601 Mokroluh Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000004152 Lenartov 25, 08606 Lenartov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000001263 Kúpeľná 25, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005870 Vodárenská 10, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005108 Frička 56, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005732 Lipová 3, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005035 Kurov 136, 08604 Kurov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012281 Poštárka 474/15, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000007723 Janovce 53, 08641 Janovce Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000001895 Tehelná 59, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000003387 Kobyly 197, 08622 Kobyly Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000006551 Vaniškovce 25, 08641 Vaniškovce Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005062 Frička 2, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000011955 Rybianska 155, 08606 Malcov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012879 Kopčakova , 08641 Raslavice Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005075 Frička 17, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000001682 Poštárka 470/10, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000001653 Postajok 13A, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000010845 Poštárka , 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012730 Mihaľov , 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000003972 Nižný Tvarožec 57, 08602 Nižný Tvarožec Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012138 Frička 27, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000005072 Frička 13, 08602 Frička Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000013070 Kopčakova , 08641 Raslavice Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012977 Petrová 100, 08602 Petrová Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000006848 Mokroluh 68, 08601 Mokroluh Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000011760 Nižná Polianka 119, 08636 Nižná Polianka Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000004145 Lenartov , 08606 Lenartov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
1000000380 Ťačevská 1628/39, 08501 Bardejov Pitná voda 22.10.2020 25.10.2020
9000014782 Družstevná , 09434 Bystré Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000011427 Osloboditeľov 360/6, 09413 Sačurov Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010947 Davidov 39, 09303 Davidov Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000011438 Osloboditeľov 370/20, 09413 Sačurov Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000003202 P. J. Šafárika 596, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000003287 Komenského 612, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000002864 Hencovce 2055, 09302 Hencovce Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000003311 Nerudova 1751, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000004420 Poša 184, 09421 Poša Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000003817 Ondavská 886, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013891 Zámutov 471, 09415 Zámutov Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000007242 Na hrunku 33/63, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010985 Kpt. Nálepku 32/8, 09303 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000000070 Dlhá 722, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000009878 Svätoplukova 230/30, 09303 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000001508 Bystré 13, 09434 Bystré Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000003553 Dobrianskeho 1596, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000011473 Davidov 148, 09303 Davidov Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000011329 Topľanská 437/5, 09413 Sačurov Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012157 Nová 251/22, 09414 Sečovská Polianka Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010934 Nižný Hrabovec 270, 09421 Nižný Hrabovec Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000000514 Gen. Svobodu 346, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010766 Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou Pitná voda 23.10.2020 26.10.2020
2000001022 Lipová 759/20, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000017461 Vihorlatská 176/158, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000005770 Starinská 2147/47, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000002861 Vyšné Ladičkovce 52, 06711 Vyšné Ladičkovce Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000014752 Ulič 328, 06767 Ulič Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000005003 Sninska 3, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000010720 Jozefa Rholla 212/23, 06777 Zemplínske Hámre Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000004268 Slovenská Volová 44, 06722 Slovenská Volová Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000007134 Zbudské Dlhé 106, 06712 Zbudské Dlhé Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000010969 Vihorlatská 487, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000011249 Cintorínska 70, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000009264 Kpt.Nalepku 125/60, 06901 Snina Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000017471 Strihovce , 06774 Strihovce Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000005341 Brekov 77, 06601 Brekov Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000010241 Ubľa 301, 06773 Ubľa Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000010405 Ulič 202, 06767 Ulič Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000015427 Podskalka 5209/85, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000010313 Ulič 55, 06767 Ulič Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000015159 Ubľa 311, 06773 Ubľa Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000011112 Staničná 772, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000000031 Lesná 31, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000012105 Puškinova 243/6, 06901 Snina Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000007144 Zbudské Dlhé 117, 06712 Zbudské Dlhé Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000006413 Veľopolie 18, 06731 Veľopolie Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000014496 Podskalka 44, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000014560 Podskalka 11, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000007111 Zbudské Dlhé 103, 06712 Zbudské Dlhé Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000004509 Kudlovská 255/85, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000017035 Ubľa 335, 06773 Ubľa Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000001898 Humenská 273, 06783 Kamenica nad Cirochou Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000016987 Cintorínska 2, 06781 Belá nad Cirochou Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000010378 Ulič 166, 06767 Ulič Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000010373 Ulič 154, 06767 Ulič Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000006875 Ohradzany 114, 06722 Ohradzany Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000013001 Výrava 63, 06716 Výrava Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
2000003338 Domašanská 468/25, 06601 Humenné Pitná voda 27.10.2020 30.10.2020
8000022226 Kalša 131, 04418 Kalša Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000007310 Hlavná 235, 07631 Streda nad Bodrogom Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000023976 Lesná , 07682 Veľká Tŕňa Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000017624 Sirník 78, 07603 Sirník Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000003567 M.Leczu 284/30, 07701 Kráľovský Chlmec Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000023940 Orechová ulica , 07661 Višňov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000021756 Pažitná 4111/2A, 07501 Trebišov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000019247 1. mája 111/34, 07603 Hraň Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002756 Božčice 36, 07662 Božčice Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002163 M.R.Štefánika 1003/84, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000015281 Veľký Horeš 303, 07652 Veľký Horeš Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000011765 Vojany 169, 07672 Vojany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002266 Jarná 661/11, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000192 M. R. Štefánika 119, 07501 Trebišov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000003966 Cyrila a Metóda 2, 07701 Kráľovský Chlmec Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000005438 Viničky 138, 07631 Viničky Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000009254 Staničná 24, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000011730 Vojany 5, 07672 Vojany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000012933 Kalša 32, 04418 Kalša Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000013345 Veľaty 126, 07615 Veľaty Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000011854 Vojany 176, 07672 Vojany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002749 Božčice 28, 07662 Božčice Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000003791 Hviezdoslavova 10, 07701 Kráľovský Chlmec Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000004659 Školská 216/48, 07633 Slovenské Nové Mesto Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000568 Varichovská 1903/17, 07501 Trebišov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000009828 Mlynská 7, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000001379 Pažitná 91/17, 07501 Trebišov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000019945 Jarková 13/2, 07661 Višňov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000001466 Parková 2204/3, 07501 Trebišov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000022509 Vojany 203, 07672 Vojany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000009186 Jána Erdélyiho 607/53, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000019168 sídl. Centrum II. 1838/8, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000015493 Veľký Horeš 158, 07652 Veľký Horeš Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000003347 Boľská 168/32, 07701 Kráľovský Chlmec Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000008837 Ladmovce 123, 07634 Ladmovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000017933 1. mája 90/13, 07603 Hraň Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000020649 1. mája 106/29, 07603 Hraň Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000125 Tabaková 1215/16, 07501 Trebišov Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010471 Obchodná 176/28, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000004409 Hlavná 791/79, 07701 Kráľovský Chlmec Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000009112 Malokapušianská 663/64, 07901 Veľké Kapušany Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000023683 Hraničná 9, 07633 Slovenské Nové Mesto Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010514 Štúrova 491, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010513 Štúrova 490, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010499 SNP 820/29, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010498 SNP 820/35, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010512 Štúrova , 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010509 Obchodná 166/52, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010505 Komenského 705/1, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000009998 Obchodná 28/69, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010510 Obchodná 168/48, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010508 SNP , 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010500 Obchodná 13, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010516 Nám.Sv.Cyrila a Metoda 160/10, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010507 Obchodná 29/73, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000010520 Nová 2, 07801 Sečovce Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000020063 Kysta , 07602 Kysta Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000004736 Hlavná 97/94, 07633 Slovenské Nové Mesto Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
8000015476 Veľký Horeš 141, 07652 Veľký Horeš Pitná voda 28.10.2020 31.10.2020
6000003328 Muránska 13, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000014072 Rožňava 86, 04801 Rožňava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000013177 Štefánikova 167, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000006834 Ochtiná 135, 04935 Ochtiná Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000012667 SNP 556, 04925 Dobšiná Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000001593 Gemerské Teplice 62, 04916 Gemerské Teplice Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000011286 Gemerská Hôrka 139, 04912 Gemerská Hôrka Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000002096 Revúcka Lehota 28, 04918 Revúcka Lehota Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000003972 Sirk 138, 04964 Sirk Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000000088 ŽELEZNĺK-LADISLAVA 191, 04964 Sirk Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000013573 Rožňava 196, 04801 Rožňava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000002176 Sirk 58, 04964 Sirk Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000001751 Hucín 99, 04913 Hucín Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000003967 Sirk 118, 04964 Sirk Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000005001 Ernesta Rótha 543/31, 04801 Rožňava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000002143 Gemerské Teplice 10, 04916 Gemerské Teplice Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000002898 Sirk 5, 04964 Sirk Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000006837 Ochtiná 171, 04935 Ochtiná Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000001851 Rákošská Baňa 207, 04961 Rákošská Baňa Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000013644 Čierna Lehota 155, 04936 Čierna Lehota Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000003223 KÚPEĽNÁ 201, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000007743 Rožňava 190, 04801 Rožňava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000008346 Hanková 6, 04934 Hanková Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000015827 Vyše mesta 1030, 04925 Dobšiná Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000008811 Čierna Lehota 202, 04936 Čierna Lehota Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000007091 HLAVNÁ 57, 04955 Dlhá Ves Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000001801 Hucín 202, 04913 Hucín Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016184 Rakovnica 27, 04931 Rakovnica Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000002225 KÚPEĽNÁ 207, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000004008 Rákoš 117, 04961 Rákoš Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000007561 Ochtiná 209, 04935 Ochtiná Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016074 Sirk 324, 04964 Sirk Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000011361 Gemerská Hôrka 288, 04912 Gemerská Hôrka Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000002990 TOMÁŠIKOVA 393, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000004027 Rákoš 83, 04961 Rákoš Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000013633 Skalná 902, 04925 Dobšiná Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000003182 Ševcovská 79, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000013290 Štefánikova 166, 04916 Jelšava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000006588 Rožňava , 04801 Rožňava Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
6000015892 Krásnohorské Podhradie 483, 04941 Krásnohorské Podhradie Pitná voda 10.11.2020 13.11.2020
5000007542 Jarková 19, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000024036 Vranovská 25, 08006 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000020695 Kendice 372, 08201 Kendice Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000006389 Železničiarska 6, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000028672 Seniakovce , 08203 Seniakovce Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000030005 Petrovany 110, 08253 Petrovany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000014844 Varhaňovce 137, 08205 Varhaňovce Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000008567 Moyzesova 4, 08301 Sabinov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000014857 Varhaňovce 97, 08205 Varhaňovce Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000012990 Moyzesova 8, 08301 Sabinov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000014621 Horárska 37, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000013248 Prešovská 177/12, 08222 Šarišské Michaľany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000017620 Bretejovce 104, 08503 Bretejovce Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000006163 Ardova 4/8, 08212 Kapušany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000011903 Kpt.Nálepku 267/4, 08221 Veľký Šariš Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000029150 Petrovany , 08253 Petrovany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000023800 Šarišské Bohdanovce 1, 08205 Šarišské Bohdanovce Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000025715 Ostrovany 40, 08222 Ostrovany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000023589 Mateja Murgaša , 08006 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000017642 Lipníky 78, 08212 Lipníky Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000013126 Na Dujave 4, 08256 Pečovská Nová Ves Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000026946 Šarišské Lužianky 8, 08232 Šarišské Lužianky Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000008562 Moyzesova 102, 08301 Sabinov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000006929 Žehňa 49, 08206 Žehňa Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000028720 Dlhá , 08221 Veľký Šariš Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000005486 Boženy Nemcovej 537/7, 08005 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000022377 Ostrovany 152, 08222 Ostrovany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000020139 Holubia 14030/7, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000011398 Torysa 231, 08276 Torysa Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000021121 Pod Dvorom 494/19, 08204 Drienov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000011315 Rožkovany 48, 08271 Rožkovany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000017820 Kostolná 339/11, 08256 Pečovská Nová Ves Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000028768 Slnečná , 08212 Trnkov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000026953 Župčany , 08001 Župčany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000019332 Petrovany 552, 08253 Petrovany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000010508 Sládkovičova 27, 08271 Lipany Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000017304 Čapajevova 40, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000013846 Železničiarska 21/A, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000014381 Jazdecká 2, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000017280 Rybárska 42, 08006 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000007718 Námestie Slobody 8, 08301 Sabinov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000001965 Antona Prídavka , 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
5000002262 Budovateľská 47/a, 08001 Prešov Pitná voda 11.11.2020 14.11.2020
4000009348 Pod Hradom 516, 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000012701 P.Horova 6, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000005034 Kaluža - Kamenec 120, 07236 Kaluža Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001353 P.I. Čajkovského 12, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001271 Petra Jilemnického 4, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022296 Jasenov 54, 07242 Jasenov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000002127 Vrbovská 24, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001321 Fr.Kráľa 1147/42, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006686 Markovce 70, 07206 Markovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023213 Stretavka 71, 07213 Stretavka Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025764 Moravany 149, 07203 Moravany Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000017746 Iňačovce 183, 07211 Iňačovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026125 Kačanov 57, 07205 Kačanov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020704 Klokočov 115, 07236 Klokočov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024773 Oborín 167, 07675 Oborín Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024559 Trhovište 141, 07204 Trhovište Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024592 Trhovište 258, 07204 Trhovište Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000018946 Pavlovce nad Uhom 94, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000739 Zemplínska 3, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008789 Hatalov 139, 07216 Hatalov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008061 Šamudovce 138, 07201 Šamudovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000005513 Klokočov , 07236 Klokočov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000007237 Pozdišovce 35, 07201 Pozdišovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000003703 Kpt. Nálepku 12, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000013525 Sejkov 78, 07251 Sejkov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015946 Vojkovce 46, 07901 Maťovské Vojkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015467 Pavlovce nad Uhom 300, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001858 Farská 14, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000653 Topolianska 110, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000002242 Močarianska 110, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001554 Meďovská 12, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006080 Hôrka , 07231 Vinné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001009 Štefánikova 61, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000010127 Budkovce 450, 07215 Budkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001059 Slovenská 1, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000011261 Koromľa 90, 07262 Koromľa Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006927 Lastomír 47, 07237 Lastomír Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000013306 Hlivištia 68, 07301 Hlivištia Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021204 Hôrka , 07231 Vinné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000007568 Suché 76, 07101 Suché Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000014999 Choňkovce 253, 07263 Choňkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000002370 J. Fándlyho 9, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026214 Kukov 204/11, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000007642 Lesné 2, 07101 Lesné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000011220 Koromľa 18, 07262 Koromľa Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006720 Markovce 165, 07206 Markovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000010455 Sliepkovce 59, 07237 Sliepkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025730 Vrbovská , 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000013517 Sejkov 68, 07251 Sejkov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000016866 Mieru 17, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020443 Hradištská Moľva 2, 07206 Malčice Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026040 Trhovište 28, 07204 Trhovište Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000009148 Staré 116, 07223 Staré Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006738 Markovce 74, 07206 Markovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025687 Závadka 102, 07233 Závadka Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000011440 Jenkovce 36, 07252 Jenkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000010810 Krčava 83, 07251 Krčava Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000003121 Kamenárska 11, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000010139 Budkovce 447, 07215 Budkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000928 Gen.Petrova 2213/36, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023976 Michalovská 32/12B, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006696 Markovce 95, 07206 Markovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023969 Michalovská 31/12A, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021628 Žbince 178, 07216 Žbince Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001828 Štefana Fidlíka 18, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015868 Maťovce 13, 07901 Maťovské Vojkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021418 Bánovce nad Ondavou 4, 07204 Bánovce nad Ondavou Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008085 Šamudovce 153, 07201 Šamudovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000011872 Porúbka 166, 07261 Porúbka Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025460 Hollého 224/58, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025893 Trhovište 205, 07204 Trhovište Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023372 Bracovce 230, 07205 Bracovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023490 Iňačovce 146, 07211 Iňačovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022830 Bánovce nad Ondavou 162, 07204 Bánovce nad Ondavou Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000014038 Pavlovce nad Uhom 646, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019455 Budkovce 265, 07215 Budkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001558 Meďovská 22, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025806 Iňačovce 132, 07211 Iňačovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024885 Oborín 16, 07675 Oborín Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000001287 Petra Jilemnického 11, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000018673 Šamudovce 47, 07201 Šamudovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006689 Markovce 76, 07206 Markovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000012721 Gorkého 5, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026019 Sejkov 8, 07251 Sejkov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000016963 Sliepkovce 184, 07237 Sliepkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000017431 Zalužice 234, 07234 Zalužice Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006233 Vinné 379, 07231 Vinné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006841 Laškovce 64, 07201 Laškovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008250 Bracovce 164, 07205 Bracovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024623 Trhovište 280, 07204 Trhovište Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000014002 Pavlovce nad Uhom 576, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000010354 Budkovce 272, 07215 Budkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022490 Zalužice 125, 07234 Zalužice Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026237 Remetské Hámre , 07241 Remetské Hámre Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019082 Michalovská 81/A9, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000867 A.S.Puškina 9, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023865 Iňačovce 126, 07211 Iňačovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023704 Bracovce 87, 07205 Bracovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015783 Pavlovce nad Uhom 363, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000009280 Mierová 96, 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015310 Vyšná Rybnica 34, 07241 Vyšná Rybnica Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026220 Gajdoš 210, 07243 Veľké Revištia Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000010475 Sliepkovce 96, 07237 Sliepkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006694 Markovce 89, 07206 Markovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000012715 Hviezdoslavova 8, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000011078 Priekopa 74, 07261 Priekopa Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021260 Nižná Rybnica 76, 07301 Nižná Rybnica Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025846 Koceľova 2, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021789 Žbince 198, 07216 Žbince Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024065 Topolianska , 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015800 Pavlovce nad Uhom 420, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000002030 SNP 28, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000014707 Michalovská 56, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006740 Markovce 123, 07206 Markovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025790 Sliepkovce 189, 07237 Sliepkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000015126 Pavlovce nad Uhom 659, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000013942 Pavlovce nad Uhom 435, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022272 Iňačovce 122, 07211 Iňačovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024131 Iňačovce , 07211 Iňačovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022822 Kačanov 52, 07205 Kačanov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022932 Slavkovce 137, 07217 Slavkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020589 Dúbravka 205, 07215 Dúbravka Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020859 Slavkovce 122, 07217 Slavkovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000023841 Žbince 219, 07216 Žbince Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024568 Trhovište 257, 07204 Trhovište Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000002520 1.mája 12, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000013743 Vysoká nad Uhom 153, 07214 Vysoká nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025747 Kačanov 98, 07205 Kačanov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021780 Pozdišovce , 07201 Pozdišovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000016500 Hlavná 266/156, 07214 Pavlovce nad Uhom Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019073 Michalovská 80/A6, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024903 Oborín 3, 07675 Oborín Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022890 Kačanov 102, 07205 Kačanov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000018684 Gorkého 53, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019094 Michalovská 86/B8, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000018582 Suché 66, 07101 Suché Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000017024 Klokočov , 07236 Klokočov Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019083 Michalovská 84/B11, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024722 Veľké Raškovce 62, 07675 Veľké Raškovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008637 Pozdišovce 373, 07201 Pozdišovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000004081 Vihorlatská , 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000004111 Nad Laborcom , 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025463 Biela Hora - Prímestská , 07231 Vinné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000016059 Kúpeľská 74, 07301 Sobrance Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000004373 Vinné 202, 07231 Vinné Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000003572 Masarykova 13, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021570 S. H. Vajanského , 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008911 Mládeže , 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000003626 Ant. Bernoláka 4, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008931 Pri parku 28, 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008928 Krivošťanská , 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000113 Obchodná , 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000000114 Obchodná , 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000003931 Žabany , 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000003501 Duklianska 4, 07101 Michalovce Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
4000008802 Okružná 444, 07222 Strážske Pitná voda 18.11.2020 21.11.2020
3000003601 Hlavná 78, 04001 Košice Pitná voda 24.11.2020 27.11.2020
1000010406 Komunikácie , 08501 Bardejov Odpadová voda 06.07.2020 09.07.2020
4000025436 Tušice 223, 07202 Tušice Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000019644 Klokočov , 07236 Klokočov Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000024992 Horovce 7, 07202 Horovce Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
4000020011 Obchodná , 07222 Strážske Odpadová voda 03.09.2020 06.09.2020
3000012307 Vodná 72, 04501 Moldava nad Bodvou Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000009665 Južná trieda 66, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000009648 Napájadlá 6, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000009743 Južná trieda 66, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000032249 Červený rak 9, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000019813 Podnikateľská 5, 04017 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000040347 Južná trieda 82, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000040345 Južná trieda 82, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000040344 Južná trieda 82, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000011038 Námestie oceliarov , 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000039394 Potočná 247/53, 04423 Jasov Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000001620 Hájnická 14, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
3000004516 Opatovská cesta 11, 04001 Košice Odpadová voda 08.10.2020 11.10.2020
7000007073 Karpatská 1814, 08901 Svidník Odpadová voda 19.10.2020 22.10.2020
7000007154 Karpatská 1228, 08901 Svidník Odpadová voda 19.10.2020 22.10.2020
7000007059 Karpatská , 08901 Svidník Odpadová voda 19.10.2020 22.10.2020
7000003654 Stročín 75, 08901 Stročín Odpadová voda 19.10.2020 22.10.2020
7000006779 Duklianska 1011, 08901 Svidník Odpadová voda 19.10.2020 22.10.2020
7000006434 Karpatská , 08901 Svidník Odpadová voda 19.10.2020 22.10.2020
1000009692 Štefánikova , 08501 Bardejov Odpadová voda 22.10.2020 25.10.2020
1000012589 Štefánikova 2970, 08501 Bardejov Odpadová voda 22.10.2020 25.10.2020
9000013786 Čaklov 395, 09435 Čaklov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013911 Nová 276/10, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013376 Zámutov 480, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012723 Zámutov 582, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000003455 Slovenská 362/13, 09431 Hanušovce nad Topľou Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010203 Rudlov 11, 09435 Rudlov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012745 Stankovská 79, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000014500 Harangovská 360/84, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013970 Čičava 71, 09301 Čičava Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012244 Hlavná 437, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012400 Soľ 142, 09435 Soľ Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000014110 Nová 220/88, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010664 Vechec 111, 09412 Vechec Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013260 Zámutov 536, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013480 Zámutov 482, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013777 Čaklov 606, 09435 Čaklov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013954 Nová 264, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000014278 Nová 278/6, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013183 Zámutov 378, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000012762 Čemernianska 155, 09303 Vranov nad Topľou Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013938 Nová 247/25, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000011724 Rudlov 63, 09435 Rudlov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013913 Nová 280/3, 09414 Sečovská Polianka Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000013251 Zámutov 457, 09415 Zámutov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000008945 Čaklov 429, 09435 Čaklov Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
9000010277 Tehelná 305, 09303 Vranov nad Topľou Odpadová voda 23.10.2020 26.10.2020
2000016604 Kukučínova 570/47, 06781 Belá nad Cirochou Odpadová voda 27.10.2020 30.10.2020
2000015521 Veľopolie 32, 06731 Veľopolie Odpadová voda 27.10.2020 30.10.2020
8000001758 Mostová 301/60, 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000001774 Gorkého 338/5, 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002368 Hodvábna 756/1, 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002043 Partizánska 1151/28, 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000126 Tabaková 1418/8, 07501 Trebišov Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000002434 Konvalinková 1482/3, 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000019486 Kalša 142, 04418 Kalša Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000023892 Lipová 308/43, 07601 Zemplínske Hradište Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000112 Štúrova 1317/15, 07501 Trebišov Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000018522 Kostolná 29/3, 07682 Malá Tŕňa Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000000665 Kapušanská 1430/44, 07501 Trebišov Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000001523 Bitunková 431/10, 07501 Trebišov Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000016746 Štúrova , 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
8000016745 SNP , 07801 Sečovce Odpadová voda 28.10.2020 31.10.2020
6000017218 Krásnohorské Podhradie 33, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017219 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017220 Krásnohorské Podhradie 478, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017099 Krásnohorské Podhradie 5, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017121 Krásnohorské Podhradie 11, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017142 Krásnohorské Podhradie 9, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016696 Okružná 376, 04911 Plešivec Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016342 Rudnianska 342, 04951 Brzotín Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017118 Krásnohorské Podhradie 43, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017225 Krásnohorské Podhradie 515, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017159 Krásnohorské Podhradie 29, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017193 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017187 Krásnohorské Podhradie 519, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016865 Štítnická 324, 04911 Plešivec Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017189 Krásnohorské Podhradie 21, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000016679 Gemerská 175, 04911 Plešivec Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017183 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017180 Krásnohorské Podhradie 546, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017199 Krásnohorské Podhradie 722, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017101 Krásnohorské Podhradie 28, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017174 Krásnohorské Podhradie 69, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017134 Krásnohorské Podhradie 487, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017140 Krásnohorské Podhradie 34, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017212 Krásnohorské Podhradie 10, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017111 Krásnohorské Podhradie 20, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017211 Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000017147 Krásnohorské Podhradie 521, 04941 Krásnohorské Podhradie Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
6000014580 Kozmonautov , 04801 Rožňava Odpadová voda 10.11.2020 13.11.2020
5000021026 Cintorínska 986/2, 08221 Veľký Šariš Odpadová voda 11.11.2020 14.11.2020
5000025976 Lesnícka 1309/2, 08221 Veľký Šariš Odpadová voda 11.11.2020 14.11.2020
5000027207 Holubia 4, 08001 Prešov Odpadová voda 11.11.2020 14.11.2020
5000023447 Abranovce 73, 08252 Abranovce Odpadová voda 12.11.2020 15.11.2020
5000028851 Tichý Potok 20, 08274 Tichý Potok Odpadová voda 12.11.2020 15.11.2020
4000026378 Trhovište 354, 07204 Trhovište Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000014765 Kúpeľská 32, 07301 Sobrance Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006645 Jovsa 257, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000005880 Vinné 390, 07231 Vinné Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026513 Trhovište 262, 07204 Trhovište Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000021575 Dúbravka 29, 07215 Dúbravka Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000022483 Jovsa 63, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025640 Jovsa , 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025314 Tušice 141, 07202 Tušice Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024982 Horovce 224, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025295 Tušice 118, 07202 Tušice Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020577 Jovsa 26, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006406 Vinné 559, 07231 Vinné Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026429 Trhovište 214, 07204 Trhovište Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025061 Horovce 157, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000026404 Trhovište 344, 07204 Trhovište Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000024965 Horovce 142, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006519 Jovsa 1, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006615 Jovsa 237, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025439 Horovce 20, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000025446 Horovce 247, 07202 Horovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000003985 Močarianska 3665, 07101 Michalovce Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000020180 Kúpeľská 74, 07301 Sobrance Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000019758 Jovsa 144, 07232 Jovsa Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000006481 Poruba pod Vihorlatom 151, 07232 Poruba pod Vihorlatom Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020
4000016833 Okružná 443, 07222 Strážske Odpadová voda 18.11.2020 21.11.2020