Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Nezatvárajme oči

Nebezpečné kroky proti zdraviu

Slovensko patrí v rámci EÚ ku krajinám s nízkym počtom nehnuteľností pripojených na verejnú kanalizáciu. K špecifikám z pohľadu odborníkov z krajín EÚ, patrí aj nelogicky nízka napojenosť na kanalizáciu v obciach, ktoré ju majú vybudovanú.

Aký je na túto tému pohľad Asociácie vodárenských spoločností ako kompetentného odborníka sme sa opýtali jeho viceprezidenta Ing. Stanislava Hrehu, PhD.:

Reálny stav je taký, že starostovia bojujú o výstavbu kanalizácií pre svoje obce. Po vybudovaní nákladnej kanalizácie vodárenské spoločnosti zápasia s nezáujmom obyvateľov o pripojenie sa. Problém je v tom, že ľudí v mnohých prípadoch nielenže nezaujímajú obrovské vynaložené prostriedky na stavbu kanalizácie zo zdrojov vodární, SR a EÚ, ale nezaujíma ich ani zdravotno-ekologické hľadisko. Otázka znie: Dokedy sú sami Slováci ochotní vo svojich obciach trpieť zápach, ničenie vodných zdrojov, životného prostredia a ohrozovanie zdravia svojej rodiny?

Asociácia vodárenských spoločností pripravila environmentálnu komunikačnú kampaň s názvom Nezatvárajme oči! Čo je jej cieľom?

Celoslovenská mediálna kampaň bojuje o záujem verejnosti v rámci ochrany životného prostredia a podzemných vôd a oslovuje obyvateľov Slovenska - vlastníkov nehnuteľností s výzvou k ich pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu. Chce ich požiadať, aby nehľadali pokútne, iné nelegálne riešenia zneškodnenia odpadovej vody, ktorú produkuje každá domácnosť. Je to predsa krok proti sebe a zdraviu svojej rodiny.

Vedeli ste napríklad, že takmer žiadna, na Slovensku tak obľúbená, žumpa nie je vodotesná? Že odpad z nej sa dostáva do podložia, likviduje nám podzemné zdroje a dostáva sa priamo do studní Vašich susedov? Prečo je na Slovensku taký vysoký výskyt nebezpečných dusičnanov vo vode v studniach? A to už ani nehovorím o bezútešnej nelegálnej praxi vylievať priamo odpad zo žúmp na polia a do vodných tokov...

Ak chceme, aby tu mohli žiť aj deti našich detí, musí sa to zmeniť. A stačí naozaj málo – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.

Zámerom komunikačnej kampane určenej širokej verejnosti je poukázať na fakt, že podľa zákona je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu v obci, kde je vybudovaná. Ak je to nevyhnutné, aj otvoriť dialóg o sprísnení zákona, na podporu ochrany zdravia obyvateľov. Tak, aby nedovolil žiadne špekulácie, ktoré ohrozujú Slovensko a jeho životné prostredie. Aj aby ochránil tých, ktorí zodpovedne ekologicky myslia a konajú - pred nelegálnym konaním iných.