Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Nech sa páči, vodovodná

 

Štatút súťaží pre jednotlivcov a pre celú triedu v kampani Nech sa páči, vodovodná

Kampaň Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Nech sa páči, vodovodná je zameraná na deti a ich zdravý životný štýl, ku ktorému patrí konzumácia kvalitnej pitnej vody z vodovodu, namiesto nezdravých sladených nápojov.

Kampaň začína 1. 5. 2019, v rámci nej sú pripravené štyri súťaže, ktoré budú zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Na konci každej súťaže budú vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú atraktívne vecné ceny. Hlavnou výhrou v 4. súťaži je 2-dňový výlet autobusom pre celú triedu v dňoch 18. – 19. júna 2019. Výhercov čaká návšteva objektov VVS, a.s. Prešov, Environmentálne centrum Michalovce, ubytovanie v 4 hviezdičkovom hoteli v Spišskej Novej Vsi a výlet do Vysokých Tatier. Večerný program s Andym Ďuricom, spevákom hitu Pravá vodovodná a s divadlom Haliganda.

Termíny súťaží:
Súťaže trvajú od ich vyhlásenia na Facebooku FB/vodovodna a sú podporované mediálnou kampaňou vo vybraných médiách.

Súťaž č. 1: 1. 5. 2019 – 5. 5. 2019
SPRÁVNE ODPOVEDE: STARINA, H2O
VÍŤAZI - 1. Kolo:
Marek Matfiak, 7.B, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa (bluetooth reproduktor)
Ashley Škutková 3.B CZŠ s MŠ Belá nad Cirochou (bezdrôtové slúchadlá)
Andrej Savčák 7.C ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov (nedobytný batoh)

Súťaž č. 2: 6. 5. 2019 – 10. 5. 2019
VÍŤAZI - 2. Kolo:
Kajka Šofranková 4. roč., SZŠ, Tr. SNP 104, Košice (bezdrôtové slúchadlá)
Karin Pavelicová 5.A, ZŠ Bystré, Hermanovská 347/7 (bluetooth reproduktor)
Marek Matfiak 7.B, ZŠ Za vodu 14, Stará Ľubovňa (nedobytný batoh)Súťaž č. 3: 13. 5. 2019 – 17. 5. 2019
VÍŤAZI - 3. Kolo:
Daria Rybonka 1.roc., SZŠ, Tr.SNP 104, Košice (nedobytný batoh)
Ivetka Mačáková 4.A, ZŠ Granč-Petrovce (bluetooth reproduktor)
Adriana Ňaňková 8.A, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa (bluetooth slúchadlá)Súťaž č. 4: 20. 5. 2019 – 27. 5. 2019
VÍŤAZI - 4. Kolo:
Na 2-dňový výlet s komplet zabezpečením poputuje 6. E zo ZŠ Komenského 113, LIPANY. Vďaka Ondrejovi Janičovi.
David Jelenčíki 5. A, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa, bluetooth reproduktor
Eliška Miklušová  6. A ZŠ Jaklovce, bluetooth slúchadlá

 

Víťazi jednotlivých súťaží budú vyhlásení vždy do 24 hodín po uplynutí termínu súťaže na FB/vodovodna.

Do súťaží sa môže zapojiť ktokoľvek, stačí splniť súťažnú úlohu na FB.

POZOR! Vyhrať môžu iba deti a triedy zo ZŠ, ktoré sú na území v správe VVS, a.s. a PVPS, a.s..

Ceny a systém oceňovania:
Po skončení prvých troch súťaží (jednotlivo) budú ocenení vždy traja, ktorí získajú niektorú z vecných cien (bluetooth reproduktor, bezdrôtové slúchadlá, nedobytný RFID batoh). Po ukončení štvrtej súťaže budú ocenení traja jednotlivci, ktorí získajú niektorú z vecných cien (bluetooth reproduktor, bezdrôtové slúchadlá, nedobytný RFID batoh), prvé miesto v tejto štvrtej súťaži zároveň získa 2-dňový výlet autobusom pre seba a svoju triedu v dňoch 18. – 19. júna 2019 vrátane ubytovania.

Odpovede a úlohy všetkých štyroch súťaží musia obsahovať názov školy (adresu), triedu a meno súťažiaceho.

Deti mladšie ako 13 rokov sa do súťaží môžu zapojiť pomocou pani učiteľky/pána učiteľa, rodičov a ich priateľov nad 13 rokov, ktorí majú FB účet.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasia s použitím vlastných fotografií na reklamné a propagačné účely organizátorom súťaže, súhlasia s ich bezplatným používaním a šírením na webe, v printových či elektronických médiách, na reklamných materiáloch, a to časovo a geograficky neobmedzene. Zároveň pravdivo prehlasujú, že ich zákonní zástupcovia súhlasia s ich účasťou v súťaži a s podmienkami súťaže.

Účastníci zapojením sa do súťaže a splnením podmienok dávajú organizátorovi súťaže svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, názov a adresa školy). Tieto osobné údaje budú spracované výlučne pre realizáciu súťaže a odovzdanie výhry.

Ceny nie sú právne vymáhateľné. Organizátor súťaže má právo odstrániť zo súťaže príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickými normami, prípadne budú uznané za produktovo antipropagačné, resp. ak budú pôsobiť proti obchodným či strategickým záujmom vyhlasovateľa.

Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná, ani nijako inak spojená s Facebookom.

 

Facebook/vodovodna  / Instagram.com/pravavodovodna

Tlačová správa

Štatút (na stiahnutie)