Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Mimoriadny odpočet

Ponúkame Vám novú službu Mimoriadny odpočet

V rámci tejto služby Vám VVS, a.s. vykoná mimoriadny odpočet meradla mimo periodického odpočtu na odbernom mieste v mesiacoch, ktoré si sami zvolíte.

• cena za 1 odpočet je 3,60 € s DPH
• súčasťou je aj poskytnutie služby diaľkového odpočtu stavu vodomera zdarma
• o vykonaní mimoriadneho odpočtu Vás budeme informovať:
     - vhodením korešpondenčného lístka do schránky
     - e-mailovou správou
     - SMS správou.

O uvedenú službu môžete požiadať osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky prostredníctvom Call centra, prípadne e-mailom alebo listom.