Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Hospodárske stredisko vodárenského systému STARINA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Hospodárske stredisko vodárenského systému STARINA
Úpravňa vody Stakčín
067 61  Stakčín
tel.: 055/ 792 45 45