Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Elektronické zasielanie dokumentov

 

Táto bezplatná služba je určená pre všetkých obchodných partnerov VVS, a.s. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

• požiadať o službu prostredníctvom E-služby vodárne alebo osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre s platným dokladom totožnosti,
• uviesť kontaktnú e-mailovú adresu,
• podpísať resp. potvrdiť Súhlas s elektronických zasielaním dokumentov,
• pri osobnom podaní predložiť plnú moc súvisiacu s podpisom Súhlasu s elektronickým zasielaním dokumentov v prípadoch, ak napr. o službu požiada organizácia, ktorá má viacero prevádzok/organizačných zložiek v rámci pôsobnosti VVS, a.s.


Zasielanie faktúr za vodné a stočné je možné vo formáte PDF, prípadne aj XML.

Dokumenty pre faktúry za vodné a stočné zaslané vo formáte XML platné do 31.10.2019:
             •  Príručka pre odberateľa - XML

Dokumenty pre faktúry za vodné a stočné zaslané vo formáte XML  platné od  1.11.2019:
             • Príručka pre odberateľa - XML- platná od 1.11.2019
             • Technická špecifikácia pre XML dokumenty:
                    • faktúraC1.xsd
                    • faktúraRE.xsd
                    • faktúraTypy.xsd