Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Doprava a mechanizácia

Doprava a mechanizácia sa  vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice sa zameriava na plnenie požiadaviek hlavných výrobných činností, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie ako aj opravy základných prostriedkov.

 


„Prečisťovanie kanalizácií: Pri poklese teploty pod -3°C
si naša spoločnosť vyhradzuje právo realizovať
zákazku v inom vhodnom termíne.“
 

 

Ponuka služieb špeciálnym vozidlom Aquatech:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka výkon služby špeciálnym tlakovo sacím vozidlom AQUATECH B 10. Uvedené špeciálne vozidlo je určené na vysokotlakové hydromechanické čistenie stokových sietí od nánosov, naplavenín, usadenín a môže tiež vykonávať odstraňovanie koreňov, prerastených do kanalizácie. Pred samotnou realizáciou čistenia kanalizácie je možné vykonať aj snímanie kamerovou technikou s vyhotovením záznamu na CD - nosiči.

Použitie:
Vákuová časť:
- čistenie kanalizačných sietí - výkonová kapacita 185 m3/min
- čistenie dažďovej kanalizácie - dĺžka sacej hadice 50 m
Vodné čerpadlo: Objemy nádrží:
- 325 l/min pri tlaku 148 bar - kalová cisterna 7,65 m3
- max. pracovný tlak 202 bar - vodné nádrže 3,8 m3

Kontakt:

Zákaznícke centrá Tel. č.: E-mail: Adresa:
Košice 055/7952777 zakaznik@vodarne.eu Vysokoškolská 1, 042 48 Košice
Michalovce 056/6810777 zakaznik@vodarne.eu Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce
Prešov 051/7572777 zakaznik@vodarne.eu Kúpeľná 3, 080 01 Prešov


Ďalej ponúkame služby:

                         


CENNÍK

Výkony dopravy

Prepravný poriadok