Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

WATEC 2019: Výzvou pre SR je recyklácia odpadovej vody. Slovensko izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou.

Košice, Tel Aviv 28. novembra - Z dlhodobých pozorovaní svetových expertov vyplýva, že na zemeguli dochádza k úbytku pitnej  vody.  Významná časť krajín trpí suchom a nedostatkom vody, pričom dôsledky majú hlboké ekonomické, environmentálne a sociálne dopady. Túto skutočnosť potvrdili aj účastníci  medzinárodnej konferencie WATEC 2019 (Voda, technológie a environmentálna kontrola) koncom novembra v Tel Avive.  Andrew Wheeler z USA  (United States Environmental Protection Agency) prezentoval dlhodobý výskum vývoja stavu a zásob svetového objemu vody. Na dynamických grafoch meraných z kozmu predviedol vývoj stavu vody za uplynulých 15 rokov na celej planéte.

Cieľom konferencie bola prezentácia trendov a moderných technológií v oblasti vodného hospodárstva, odsoľovania morí, kvapkovej technológie, recyklácie vody, zavlažovacích systémov. Paralelne s tým sa konala aj výstava a prezentácia viac ako 70 etablovaných firiem či startupov z rôznych oblastí vodárenských technológií.

Snahou krajín je dosiahnuť efektívne využívanie vody, predovšetkým prírodné zadržiavanie vody. Ide o výzvy, ktorým musia čeliť všetky krajiny a reagovať tak prijatím opatrení zakotvených v manažmente sucha a povodní. Prezentované firmy ponúkli technologické riešenia, ako tieto problémy riešiť, avšak ekologické hrozby a ich následky si budú vyžadovať masívne investície.

Z technologického hľadiska sa súčasný a budúci vývoj uberá smerom k 100% recyklácii vody. Príkladom je Izrael, kde sa už dnes recykluje viac ako 80% odpadovej vody. Z pohľadu Slovenska nie je zatiaľ vážny problém s objemom vody, ale s jej čistením. Výzvou pre SR je recyklácia odpadovej vody, digitálne monitorovanie stavu a zásob vody a ochrana vodných zdrojov.

Za asistencie inovačnej diplomacie sa v panelovej diskusii WATEC 2019 aktívne prezentovala  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha, PhD. zároveň podpísal na pôde Veľvyslanectva SR v Tel Avive memorandum o spolupráci s izraelskou spoločnosťou Aqwise, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vývoja a zavádzania inovatívnej vody a riešení na čistenie odpadových vôd. Moderné technológie môžu pomôcť Slovensku zlepšiť situáciu s recykláciou odpadovej vody.   Predovšetkým na východnom Slovensku, kde stále približne 700 malých obcí  nemá pripojenie na verejnú kanalizáciu a ČOV.

„Na východnom Slovensku sme už v rámci predchádzajúcej spolupráce realizovali štyri inštalácie najmodernejších izraelských technológií pre čistenie  odpadových vôd, ide o jedinečný patent AGAR.  Malá kompaktná jednotka, kontajner, ukrýva nízko nákladovú technológiu, ktorá je ekonomicky oveľa efektívnejšia ako tradičné veľkokapacitné čistiarne. Dokáže sa sama zaktivovať aj po prípadnom odstavení a samotný proces čistenia je jednoduchý. Skúsenosti z obcí Bžany - Valkov na Domaši, Kladzany, Kvakovce či Strážske sme prezentovali aj na izraelskej konferencii. Vďaka podpísanému memorandu o spolupráci môžeme v tejto spolupráci pokračovať intenzívnejšie,“ uviedol Ing. Stanislav Hreha, ktorý zastupuje najväčšiu vodárenskú spoločnosť na Slovensku, a je zároveň prezidentom Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku (AVS).

„VVS, a.s. dlhodobo odstraňuje historický dlh – nedostatočné  odkanalizovanie obcí na východnom Slovensku. Za 16 rokov sme  vybudovali stovky kilometrov nových potrubí a postavili prípadne zmodernizovali desiatky ČOV a ďalšej vodárenskej infraštruktúry. Stále však približne 40% obyvateľov v malých obciach (pod 2000 obyvateľov) nemá možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.“ V týchto prípadoch nie je možné získať financie z fondov EÚ, z verejných zdrojov by to stálo miliardy eur. „Izraelský patent by mal situáciu na východe výrazne zlepšiť, je to vynikajúce a ekonomicky efektívne riešenie pre ochranu ekológie krajiny,“ uzavrel Ing. Hreha. 

MODERNÉ TECHNOLÓGIE AJ PRI ČISTENÍ VODY

VVS, a.s. využila izraelské technológie aj pri čistení vody v Úpravni vody Podsúľová, ktorá zásobuje pitnou vodou obyvateľov Rožňavy a okolitých obcí. Konferencia WATEC sa koná v Izreali každé dva roky. Ako krajina, ktorá sa radí k svetovej špičke v manažmente vody, ponúka inšpiráciu pre všetkých kľúčových aktérov  v akejkoľvek krajine sveta.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu. Zamestnáva viac ako 2 000 ľudí,  zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravuje cca 6 477,410 km vodovodnej siete a viac ako 2810,727 km kanalizačnej siete. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia a pri svojich aktivitách nezabúda ani na sociálnu pomoc v oblasti svojho pôsobenia.
Ambíciou vodárenskej spoločnosti je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť. VVS, a.s. je súkromná akciová spoločnosť, k termínu konania valného zhromaždenia riadená  771 akcionármi spoločnosti, ktorými sú obce a mestá v Košickom, Prešovskom a z časti Banskobystrickom kraji.

WATEC 2019_Tel Aviv_Ing. S. Hreha - vľavo, Podpis memoranda o spolupráci Tel Aviv Veľvyslanectvo SR

 

WATEC 2019 Tel Aviv

 

Kontajnerová ČOV Bžany Valkov DOMAŠA - vľavo, Kontajnerová ČOV Kladzany - vpravo

<< Späť na predošlú stránku