Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Zmena spôsobu platobného styku

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť a mandát na inkaso v SEPA vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- Žiadosť o zmenu platobných podmienok
Mandát na inkaso v SEPA (ak odberateľ žiada o spôsob platby bankovým inkasom)

V prípadoch, ak odberateľ žiada o spôsob úhrad prostredníctvom bankového prevodu, resp. bankového inkasa, je potrebné, aby sa dostavil do zákazníckeho centra osobne.