Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Vývoz odpadových vôd v rámci projektu „Čisté obce“

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom, faxom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
   - Doklad totožnosti
  - Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (objednávku vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- objednávku prác a služieb