Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky objednania stavebných prác (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky" alebo „VZP“) sa aplikujú na všetky Zmluvy o dielo/objednávky (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“), ktorých sú súčasťou, a ktoré spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej len "Objednávateľ"), so zhotoviteľom diela (ďalej len „Zhotoviteľ“) (ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“) uzatvára za účelom objednania stavebných prác.

 

Súbory na stiahnutie:

Všeobecné zmluvné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky Stiahnuť súbor
Príloha k VZP č.2 Stiahnuť súbor
Príloha k VZP č.3 Stiahnuť súbor
Príloha k VZP č.4 Stiahnuť súbor