Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Videogaléria

15. výročie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 

Krátky film o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 

 

Vodovodná prípojka za 1€ vodovod

 

 

Kanalizačná prípojka za 1€ vodovod

 

 

Vodárenská nádrž Bukovec

 

 

Gravitačný vodojem - Košická nová Ves (Košice)

 

 

Čistiareň odpadových vôd - Košice (Kokšov Bakša)

 

 

Tzv. biela voda

 

 

VVS, a.s. - ČOV Moldava nad Bodvou

 

 

Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

 

 

Na návšteve vodojemov (od Bruno Boczek)