Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Svetový deň vody 2018

Svetový deň vody s VVS, a.s. 2018

22. marca 2018 majú obyvatelia regiónu, ktorí nie sú pripojení na verejný vodovod, možnosť nechať si vyhodnotiť kvalitu  vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody  z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany.


Rozbory  budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice čase 8.00 – 14. 00 hod.. Stačí doručiť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky rozborov budú zákazníkom oznámené hneď na mieste. Jedna fyzická osoba môže nechať zanalyzovať max. 3 vzorky vody. V prípade záujmu o hromadnú analýzu (organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov) je potrebné dohodnúť termín vopred telefonicky na tel. č.: 055/7924 519.

Zákaznícke centrá Tel. č. na Call centrum Adresa
Bardejov 054/7864 777 Duklianska 3, 085 64 Bardejov
Humenné 057/7870 777 Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
Snina 057/7870 777 Hviezdoslavova 2, 069 01 Snina
Košice 055/7952 777
055/7984 777
Vysokoškolská 1, 042 48 Košice
Michalovce 056/6810 777 P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
Prešov 051/7572 777 Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Rožňava 058/4824 777 Štítnická 19, 048 01 Rožňava
Revúca 058/4824 777 Reussova 718/5, 050 01 Revúca
Svidník 054/7865 777 Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník
Trebišov 056/6712 777 Komenského 1872, 075 01 Trebišov
Vranov nad Topľou 057/4871 777 Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
Kontaktná e-mailová adresa: zakaznik@vodarne.eu

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Brány vybraných vodárenských objektov pre organizované skupiny  budú otvorené v termíne  21. - 23. marca 2018. V ponuke sú  pre organizované skupiny prehliadky úpravní vôd (ÚV), čistiarní odpadových vôd (ČOV), chemických laboratórií či Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia v Michalovciach aj s odborným výkladom.

Je potrebné, aby školy poslali na adresy príslušných objektov vopred presný zoznam osôb, ktoré sa na exkurzii zúčastnia. Pre všetkých účastníkov prehliadok VVS, a.s. pripravila atraktívne darčeky

 

Zoznam  vybraných vodárenských objektov k SDV 2018

Závod Objekty Tel. č. Kontaktná osoba
Bardejov ČOV  Bardejov 0902 968 240 Ing. Matejovský
Humenné ČOV Humenné                         
LOV Humenné
ČOV Snina
ÚV Kamienka
0902 968 118
0903 360 032
0902 968 118
0903 903 962
Ing. Kentošová
Ing. Valková
Ing.Kentošová
p. Halúska
Košice ČOV Kokšov Bakša                 
ÚV Bukovec
055/ 7952 564
0911 500 212
0902 968 255
Ing. Schäffer
Ing. Hudec
Michalovce ČOV Michalovce                       
LPV Michalovce
Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie
0911 140 775  
056/ 6810 200
056/ 6810 200
Ing. Poláková
Ing. Sabo
Ing. Petráková
Prešov ČOV Prešov - Kendice 
ČOV Sabinov
ČOV Lipany
LOV Prešov-Kendice
ÚV Brezovica
0911 968 506
0911 968 174
0911 968 174
0910 968 267
0911 968 503
Ing. Lörinc
Mgr. Babik
Mgr. Babik
Ing. Pekarovičová
Ing. Janoško
Rožňava LPV Rožňava
ČOV Revúca
058/482 44 40
0902 968 164
p. Benediktiová
p. Derďák
Svidník ČOV Svidník
ČOV Stropkov
LPV Svidník
054/7865 505
054/7865 505
054/7865 440
Ing. Štefaníková
Ing. Štefaníková
p. Hospodárová
Trebišov ČOV Sečovce
LOV Trebišov
ČOV Trebišov
0911 968 013
056/6712 441
0911 968 043
p. Havrila
Ing. Károlyiová
p. Parimuchová
Vranov n/Topľou ČOV Vranov n/Topľou  
ČOV Bystré  
ČOV Čaklov
057/4871 444 Ing. Dobranská
GR ŠLV Košice –  Vodárenská č.18
LOV Košice –  Vodárenská č.18
0911 968 267
0911 968 564
Ing. Halgašová
MVDr. Michlovičová
HS VSSK ÚV Stakčín 057/ 767 43 22
0902 968 232
Ing. Dunaj

 

SÚŤAŽE  PRE DETI ZŠ v časopise Vodníček 
Pre jednotlivcov

Graffity - voda, wasser, water, H2O – tvorivé, kreatívne moderné výtvarné spracovanie na papier s rozmerom A4. Súťaž o najtvorivejšie graffiťácke spracovanie na tému H2O. Víťazný návrh môže byť podľa možností autora zrealizovaný na niektorom z vodárenských objektov VVS, a.s.. 

Štatút súťaže < kliknite sem

 

Pre triedy

Minikomiks H2O – súťaž o najlepší minikomiks. Autori si vymyslia sekvenčne usporiadanú postupnosť obrázkov , ktorá by mala rozprávať príbeh alebo opísať  dej na tému H2O; ľubovoľný rozsah aj výtvarná technika, hodnotí sa výtvarné spracovanie a kvalita príbehu. Minikomiks pripraviť na papier s rozmerom A3.

Štatút súťaže < kliknite sem

 

VODNÍK A VODNÍČEK
Získajte viac informácií o kvalite vody, správnom pitnom režime aj tento rok v časopise Vodník a v detskej verzii Vodníček. Oba skvelé časopisy ponúkajú okrem zaujímavých informácií o vode aj množstvo zábavných a interaktívnych rubrík, súťaže, ale aj rozhovory so známymi osobnosťami. Nájdete ich vo všetkých zákazníckych centrách od 20. 3. 2018 a ako prílohu denníka Nový Čas východ v 19. a 20. marca 2018.