Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Svetový deň vody 2017

Svetový deň vody s VVS, a.s. 2017

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
22. 3. 2017
budú mať obyvatelia regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, možnosť vyhodnotiť kvalitu vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany.

Rozbory budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice v čase 8.00 – 14.00 hod. Stačí doručiť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky rozborov budú zákazníkom oznámené hneď na mieste. V prípade záujmu o hromadnú analýzu (organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov) je potrebné dohodnúť termín vopred telefonicky na tel. č.: 055/7924 519, 055/7924 502.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Brány vybraných vodárenských objektov pre organizované skupiny budú otvorené v čase 22. - 24. marca 2017. Pre organizované skupiny sú v ponuke prehliadky úpravní vôd (ÚV), čistiarní odpadových vôd (ČOV), chemických laboratórií, ale aj Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia v Michalovciach aj s odborným výkladom.

V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., odštepný závod Košice Vám VVS, a.s. pripravila aj možnosť prehliadky vodných nádrží Starina a Bukovec. Je potrebné, aby školy z radov záujemcov poslali vopred presný zoznam osôb, ktoré sa exkurzie zúčastnia, na adresy príslušných objektov. Pre všetkých účastníkov prehliadok VVS, a.s. pripravila atraktívne darčeky.

 

Zoznam vybraných vodárenských objektov

Závod Objekty Tel. č. Kontaktná osoba
Bardejov ČOV  Bardejov 0902 968 240 Ing. Matejovský
Humenné ČOV Humenné
LOV Humenné
ČOV Snina
0902 968 115
0903 360 032
0902 968117
p. Lukáč
Ing.Valková
p. Kosť
Košice ČOV Kokšov Bakša
ÚV Bukovec, vodná nádrž Bukovec
055/7952 564
0902 968 272
Ing. Schäffer
p. Chovanec
Michalovce ČOV Michalovce
LPV Michalovce
Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie
0911 140 775
0910 868 647
056/6810 200
Ing. Poláková
Ing. Sabo
Ing. Petráková
Prešov ČOV Prešov - Kendice
ČOV Sabinov
ČOV Lipany
LOV Prešov-Kendice
ÚV Brezovica
0911 968 506
0911 968 174
0911 968 174
0910 968 267
0911 968 503
Ing. Lörinc
Mgr. Babik
Mgr. Babik
Ing. Pekarovičová
Ing. Janoško
Rožňava LPV Rožňava
ČOV Revúca
058/482 44 40
0902 968 164
p. Benediktiová
p. Derďák
Svidník ČOV Svidník
ČOV Stropkov
LPV Svidník
054/7865 505
054/7865 505
054/7865 440
Ing. Štefaníková
Ing. Štefaníková
p. Hospodárová
Trebišov ČOV Sečovce
LOV Trebišov
ČOV Trebišov
0911 968 013
056/6712 441
0911 968 043
p. Havrila
Ing. Károlyiová
p. Parimuchová
Vranov n/Topľou ČOV Vranov n/Topľou  
ČOV Bystré  
ČOV Čaklov
057/4871 444 Ing. Dobranská
GR ŠLV Košice –  Vodárenská č.18
LOV Košice –  Vodárenská č.18
0911968267
0911968564
Ing. Halgašová
MVDr. Michlovičová
HS VSSK ÚV Stakčín, vodná nádrž Starina 057/ 767 43 22
0902 968 232
Ing. Dunaj

 

SÚŤAŽE 
VVS, a.s. vyhlasuje v časopise Vodníček súťaže pre deti ZŠ:

1. Literárna súťaž: „Môj deň po kvapkách“. Hlavnou témou je voda ako nevyhnutná súčasť života. Žáner: rozprávka, rozprávanie. Súťaž pre jednotlivcov základných škôl. Ocenené budú tri najlepšie a najkreatívnejšie príbehy atraktívnymi vecnými cenami.

Štatút súťaže < kliknite sem


Víťazné nástenky:

1. miesto: žiaci ôsmeho a štvrtého ročníka Spojená škola, Nová 803, 049 25 Dobšiná
2. miesto: 2. C, ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
3. miesto: 3. A,  ZŠ Kežmarská 28, 040 11 Košice


2. „Ekonástenka Svetový deň vody“ - súťaž o najoriginálnejšiu a najkreatívnejšiu ekonástenku na tému Svetový deň vody. Úlohou je zaslať kvalitnú fotografiu nástenky. 3 najlepšie ekonástenky budú vyhodnotené a celá trieda získa krásne darčeky od VVS, a.s. 

Štatút súťaže < kliknite sem
 

Víťazné práce:

1. miesto: Katarína Artimová, 10 rokov, ZŠ Harhaj, Marhaň
2. miesto: Emma Demčáková, 15 rokov, ZŠ Bystré
3. miesto: Matúš Mikolaj, 9 rokov, ZŠ Ľubotice

 

Podrobnosti k obom súťažiam na web stránke VVS, a.s.: www.vodarne.eu a v časopise Vodníček.