Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Vodníček - Pre jednotlivcov: Graffity - voda, wasser, water

SÚŤAŽE  PRE DETI ZŠ v časopise Vodníček 

Víťazi súťaže

1. miesto: Branislav Borovský, ZŠ Družstevná pri Hornáde
2. miesto: Lucia Valenčíková, 6. B, ZŠ Strážnická 26, Ľubotice
3. miesto: Florián Kučečka, 2. roč., Súkromná ZŠ Tr. SNP 104, Košice

 

Pre jednotlivcov

Graffity - voda, wasser, water, H2O – tvorivé, kreatívne moderné výtvarné spracovanie na papier s rozmerom A4. Súťaž o najtvorivejšie graffiťácke spracovanie na tému H2O. Víťazný návrh môže byť podľa možností autora zrealizovaný na niektorom z vodárenských objektov VVS, a.s.. 

Štatút: 
Súťažiaci  vytvoria graffity na tému: voda, wasser, water, H2O
Ocenené budú  tri najlepšie a najkreatívnejšie graffity atraktívnymi vecnými cenami.
Hodnotí sa nápad, kreativita, výtvarné spracovanie. Rozsah A4.
Víťazný návrh sa bude môcť realizovať v graffity podobe priamo na niektorý z vodárenských objektov VVS, a.s.. 

Termín súťaže: 22. 3. – 11. 4. 2018
Termín uzávierky: 11. 4. 2018

Poslanie súťaže
Viesť deti  ku vzťahu k  životnému prostrediu, k prírode a k vode. Motivovať ich ku kreativite, nápadom a  modernému výtvarnému umeniu. 

Vyhodnotenie:
Práce  bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov redakcie časopisu Vodníček a Vodník  a vedenia VVS, a.s.. Ocenení budú traja jednotlivci.

Ceny pre výhercov: 
Cena 1: vrtuľník na diaľkové ovládanie
Cena 2: okuliare s kamerou
Cena 3: Nefertum sada hier 5v1 v darčekovej krabičke

Podmienky:
Do súťaže môžete prihlásiť graffity na papieri/výkrese A4. Posielajte ich vo veľkej obálke na adresu: Agentúra PENELOPA, s.r.o., Omská 22, 040 01 Košice. NEZABUDNITE ICH označiť „Graffity H2O“. A tiež nezabudnite pripojiť svoje meno, presný názov triedy a adresu školy a telefonický kontakt na pani triednu učiteľku/učiteľa. Práce doručené po 11. 4. 2018 nebudú zaradené do súťaže.

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Ceny nie sú právne nárokovateľné. Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky  súťaže.

Víťazi budú uverejnení po 11. apríli na webe: www.vodarne.eu.
Práce môžu byť publikované aj na Facebook.com/vvskosice alebo na Facebook.com/vodovodna a tiež vo vodárenských periodikách.